Αρχείο pdf με ενεργά bookmarks και TOC, έτοιμο για διανομήAdobe PDF (4.58 MB)
EPUB (8.72 MB)
Download
Table of Contents - Adobe PDF (165.48 kB)
Brochure
Download
User comments
Title Details:
Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II
Other Titles: ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Authors: Sergaki, Eleftheria
Petrakis, Panagiotis
Reviewer: Stavrakakis, Georgios
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > ELECTROMAGNETISM
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > GEOMETRICAL OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > FIBER OPTICS
Keywords:
Electric Circuits
Magnetic Field
Electromagnetic Induction
Geometrical Optics
Lenses
Inference Of Light Waves
Diffraction Of Light Waves
Polarisation Of Light Waves
Michelson Interferometer
Spectrometer
Laser Light
Diffraction Grating
Speed Of Sound
Resonance
Impentance
Phase
Description:
Abstract:
Η ύλη που καλύπτει αφορά σε πειραματικές ασκήσεις Φυσικής για την κατανόηση της λειτουργίας βασικών συσκευών και κυκλωμάτων μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών (παλμογράφου, αναλογικών και ψηφιακών πολύμετρων, γέφυρας Wheatstone) και την κατασκευή ηλεκτρικών κυκλωμάτων πάνω σε βάσεις γρήγορης συνδεσμολογίας (bread boards),
Μελετώνται σημαντικά ηλεκτρικά - μαγνητικά φαινόμενα, που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη τεχνολογία όπως φαινόμενου συντονισμού σε ηλεκτρικά κυκλώματα, του φαινομένου Hall (αισθητήρες), μετάδοση φωτός σε οπτικές ίνες, χρήση φαινομένων κυματικής οπτικής για την μέτρηση μηκών και ταχύτητας του ήχου σε υγρά.
Περιλαμβάνει πειράματα για την κατανόηση της φύσης του φωτός που ερμηνεύονται από την γεωμετρική οπτική (φακοί, ανάκλαση, διάθλαση) και φαινομένων που επιβεβαιώνουν την κυματική φύση του φωτός (συμβολή, περίθλαση, πόλωση).
Περιέχει σημαντικά πειράματα για τους μελλοντικούς μηχανικούς, όπως μέτρησης μήκους με την βοήθεια του φαινομένου συμβολής, μέτρησης της ταχύτητας του ήχου με οπτικό τρόπο (στάσιμα κύματα), μέτρησης οπτικά ενεργών διαλυμάτων (πόλωση), μέτρησης της σταθερής του Plank μέσω του φαινομένου περίθλασης. μελέτη γραμμικών φασμάτων με φασματόμετρο και πείραμα για την κατανόηση της διάδοσης σημάτων μέσω οπτικών ινών και της εφαρμογής τους στις τηλεποικοινωνίες.
Linguistic Editors: Nika, Eleni
Type: Laboratory Guide
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-185-4
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
DOI http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-649
Handle http://hdl.handle.net/11419/3570
Bibliographic Reference: Sergaki, E., & Petrakis, P. (2015). Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-649
Language: Greek
Consists of:
1. Μελέτη παλμογράφου
2. Συντονισμός RLC σε σειρά
3. Γέφυρα Wheatstone
4. Φαινόμενο Hall
5. Μελέτη μετασχηματιστών
6. Μέτρηση πραγματικής ηλεκτρικής ισχύος
7. Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου
8. Μελέτη φακών
9. Συμβολόμετρο Michelson
10. Μελέτη των φαινομένων συμβολής και περίθλασης του φωτός
11. Μελέτη πόλωσης του φωτός και των οπτικά ενεργών ουσιών
12. Ταχύτητα του ήχου στον αέρα με το συμβολόμετρο Quinke
13. Υπολογισμός της ταχύτητας του ήχου στα ρευστά
14. Ανάλυση του φωτός με φασματόμετρο πρίσματος και φασματόμετρο φράγματος
15. Μελέτη φωτοδιόδου (φωτοανιχνευτή) και διόδου εκπομπής φωτός LED
Number of pages 210
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions
User comments
There are no published comments available!