Επιμέρους αρχείο pdf κεφαλαίου 4 για έλεγχο περιεχομένουAdobe PDF (446.09 kB)
Title Details:
Φαινόμενο Hall
Authors: Sergaki, Eleftheria
Petrakis, Panagiotis
Reviewer: Stavrakakis, Georgios
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > ELECTROMAGNETISM
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > GEOMETRICAL OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > FIBER OPTICS
Keywords:
Electric Circuits
Magnetic Field
Electromagnetic Induction
Geometrical Optics
Lenses
Inference Of Light Waves
Diffraction Of Light Waves
Polarisation Of Light Waves
Michelson Interferometer
Spectrometer
Laser Light
Diffraction Grating
Speed Of Sound
Resonance
Impentance
Phase
Description:
Abstract:
Περιλαμβάνει πειραματική άσκηση για την μελέτη της αρχής λειτουργίας των μετασχηματιστών εναλασσόμενης τάσης. Σκοπός είναι η πειραματική υεπιβεβαίωση των νόμων που διέπουν τις τάσεις και ρεύματα εισόδου/εξόδου, τον πειραματικό υπολογισμό των σπειρών των πηνίων ενός μετασχηματιστή, της σύνθετης αντίστασης του, την επίδραση της συχνότητας της εισόδου στην λειτουργία του μετασχηματιστή και την πρακτική εφαρμογή των μετασηματιστών στα πιστόλια ηλεκτρικών κολλήσεων (πιστολιού κόλλησης σιλικόνης).
Technical Editors: Afentakis, Nikos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3574
Bibliographic Reference: Sergaki, E., & Petrakis, P. (2015). Φαινόμενο Hall [Chapter]. In Sergaki, E., & Petrakis, P. 2015. Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 4. http://hdl.handle.net/11419/3574
Language: Greek
Is Part of: Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions