Επιμέρους αρχείο pdf κεφαλαίου 8 για έλεγχο περιεχομένουAdobe PDF (625.59 kB)
Title Details:
Μελέτη φακών
Authors: Sergaki, Eleftheria
Petrakis, Panagiotis
Reviewer: Stavrakakis, Georgios
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > ELECTROMAGNETISM
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > GEOMETRICAL OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > FIBER OPTICS
Keywords:
Electric Circuits
Magnetic Field
Electromagnetic Induction
Geometrical Optics
Lenses
Inference Of Light Waves
Diffraction Of Light Waves
Polarisation Of Light Waves
Michelson Interferometer
Spectrometer
Laser Light
Diffraction Grating
Speed Of Sound
Resonance
Impentance
Phase
Description:
Abstract:
Περιλαμβάνει πειραματική άσκηση για την κατανόηση του κυκλώματος και της λειτουργίας της γέφυρας Wheastone. Σκοπός είναι η μέτρηση άγνωστων ωμικών αντιστάσεων χρησιμοποιώντας τη διάταξη της γέφυρας Wheastone και η σύγκριση αυτών των μετρούμενων τιμών με τις αναγραφόμενες τιμές των αντιστάσεων πάνω σ’ αυτές χρησιμοποιώντας τον χρωματικό κώδικα όπως και η επαλήθευση της σχέσης που υπολογίζει την ωμική αντίσταση ενός ηλεκτρικού αγωγού από τα γεωμετρικά στοιχεία του αγωγού.
Technical Editors: Afentakis, Nikos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3578
Bibliographic Reference: Sergaki, E., & Petrakis, P. (2015). Μελέτη φακών [Chapter]. In Sergaki, E., & Petrakis, P. 2015. Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 8. http://hdl.handle.net/11419/3578
Language: Greek
Is Part of: Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions