Επιμέρους αρχείο pdf κεφαλαίου 13 για έλεγχο περιεχομένουAdobe PDF (353.06 kB)
Title Details:
Υπολογισμός της ταχύτητας του ήχου στα ρευστά
Authors: Sergaki, Eleftheria
Petrakis, Panagiotis
Reviewer: Stavrakakis, Georgios
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > ELECTROMAGNETISM
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > GEOMETRICAL OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > FIBER OPTICS
Keywords:
Electric Circuits
Magnetic Field
Electromagnetic Induction
Geometrical Optics
Lenses
Inference Of Light Waves
Diffraction Of Light Waves
Polarisation Of Light Waves
Michelson Interferometer
Spectrometer
Laser Light
Diffraction Grating
Speed Of Sound
Resonance
Impentance
Phase
Description:
Abstract:
Περιλαμβάνεται πειραματική άσκηση για την μελέτη του φαινόμενου της πόλωσης του φωτός και των οπτικά ενεργών ουσιών. Γίνεται παρατήρηση και μέτρηση του φαινόμενου της πόλωσης του φωτός. Από την διαστάυρωση πολωτή και αναλυτή επιτυγχάνονται μετρήσεις για την επαλήθευση του νόμου του Malus για γραμμικά πολωμένα φως, και η μέτρηση της ειδικής στροφικής ικανότητας διαλύματος οπτικά ενεργής ουσίας.
Technical Editors: Afentakis, Nikos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3583
Bibliographic Reference: Sergaki, E., & Petrakis, P. (2015). Υπολογισμός της ταχύτητας του ήχου στα ρευστά [Chapter]. In Sergaki, E., & Petrakis, P. 2015. Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 13. http://hdl.handle.net/11419/3583
Language: Greek
Is Part of: Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions