Επιμέρους αρχείο pdf κεφαλαίου 5 για έλεγχο περιεχομένουAdobe PDF (614.58 kB)
Title Details:
Μελέτη μετασχηματιστών
Authors: Sergaki, Eleftheria
Petrakis, Panagiotis
Reviewer: Stavrakakis, Georgios
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > ELECTROMAGNETISM
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > GEOMETRICAL OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > FIBER OPTICS
Keywords:
Electric Circuits
Magnetic Field
Electromagnetic Induction
Geometrical Optics
Lenses
Inference Of Light Waves
Diffraction Of Light Waves
Polarisation Of Light Waves
Michelson Interferometer
Spectrometer
Laser Light
Diffraction Grating
Speed Of Sound
Resonance
Impentance
Phase
Description:
Abstract:
Α' Μέρος:
Περιλαμβάνει πειραματική άσκηση με σκοπό την κατανόηση και επιλογή της κατάλληλης συνδεσμολογίας για την μέτρηση ωμικών αντιστάσεων άνάλογα με την κλίμακα της υπό μέτρησης αντίστασης. Επιπλέον στόχοι του πειράματος είναι η κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώματος πάνω σε πλακέττα, η μελέτη τρόπου συνδεσμολογίας αμπερόμετρου, βολτόμετρου σε ηλεκτρικό κύκλωμα και η χρήση των νόμων του Kirchoff.
Β' Μέρος:
Πειραματική άσκηση για τον πειραματικό υπολογισμό της χαρακτηριστικής διόδου κατά την ορθή και την ανάστροφη πόλωση της.
Technical Editors: Afentakis, Nikos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3575
Bibliographic Reference: Sergaki, E., & Petrakis, P. (2015). Μελέτη μετασχηματιστών [Chapter]. In Sergaki, E., & Petrakis, P. 2015. Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 5. http://hdl.handle.net/11419/3575
Language: Greek
Is Part of: Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions