Επιμέρους αρχείο pdf κεφαλαίου 10 για έλεγχο περιεχομένουAdobe PDF (601.25 kB)
Title Details:
Μελέτη των φαινομένων συμβολής και περίθλασης του φωτός
Authors: Sergaki, Eleftheria
Petrakis, Panagiotis
Reviewer: Stavrakakis, Georgios
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > ELECTROMAGNETISM
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > GEOMETRICAL OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > FIBER OPTICS
Keywords:
Electric Circuits
Magnetic Field
Electromagnetic Induction
Geometrical Optics
Lenses
Inference Of Light Waves
Diffraction Of Light Waves
Polarisation Of Light Waves
Michelson Interferometer
Spectrometer
Laser Light
Diffraction Grating
Speed Of Sound
Resonance
Impentance
Phase
Description:
Abstract:
Το αντικείμενο του κεφαλαίου είναι η ανάλυση του φωτός με πρίσμα και φράγμα και η πειραματική μηκών κύματος. Τα θέματα στα οποία αναφέρεται η πειραματική άσκηση αυτού του κεφάλαιου είναι: Η κατανόηση της λειτουργίας και της χρήσης ενός φασματόμετρου (φασματοσκόπιου – γωνιόμετρου), ο υπολογισμός του δείκτη διάθλασης η του γυαλιού πρίσματος για διαφορετικά μήκη κύματος, η ανάλυση του φωτός με την χρήση πρίσματος και με την χρήση φράγματος περίθλασης και η επιβεβαίωση του φαινόμενου του διασκεδασμού.
Technical Editors: Afentakis, Nikos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3580
Bibliographic Reference: Sergaki, E., & Petrakis, P. (2015). Μελέτη των φαινομένων συμβολής και περίθλασης του φωτός [Chapter]. In Sergaki, E., & Petrakis, P. 2015. Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 10. http://hdl.handle.net/11419/3580
Language: Greek
Is Part of: Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions