Επιμέρους αρχείο pdf κεφαλαίου 2 για έλεγχο περιεχομένουAdobe PDF (515.3 kB)
Title Details:
Συντονισμός RLC σε σειρά
Authors: Sergaki, Eleftheria
Petrakis, Panagiotis
Reviewer: Stavrakakis, Georgios
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > ELECTROMAGNETISM
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > GEOMETRICAL OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > FIBER OPTICS
Keywords:
Electric Circuits
Magnetic Field
Electromagnetic Induction
Geometrical Optics
Lenses
Inference Of Light Waves
Diffraction Of Light Waves
Polarisation Of Light Waves
Michelson Interferometer
Spectrometer
Laser Light
Diffraction Grating
Speed Of Sound
Resonance
Impentance
Phase
Description:
Abstract:
Α' Μέρος: Οδηγίες για κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώματος σε ειδική πλακέττα τύπου bread board. Πειραματική μέτρηση της διαφοράς φάσης ηλεκτρικών ημιτονικών σημάτων, μέτρηση της αυτεπαγωγής του πηνίου του κυκλώματος, η πειραματική μέτρηση της χωρητικότητας του πυκνωτή του κυκλώματος. Υπολογισμός ωμικής αντίστασης, άεργης επαγωγικής, άεργης χωρητικής αντίστασης, ολικής άεργης αντίστασης, σύνθετης αντίστασης, ενεργών και στιγμιαίων τιμών ηλεκτρικών σημάτων.
Β' Μέρος: Πειραματικός προσδιορισμός της συχνότητας συντονισμού του κυκλώματος RLC σε σειρά που διεγείρεται από πηγή ημιτονοειδούς τάσης.
Technical Editors: Afentakis, Nikos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3572
Bibliographic Reference: Sergaki, E., & Petrakis, P. (2015). Συντονισμός RLC σε σειρά [Chapter]. In Sergaki, E., & Petrakis, P. 2015. Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 2. http://hdl.handle.net/11419/3572
Language: Greek
Is Part of: Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions