Επιμέρους αρχείο pdf κεφαλαίου 7 για έλεγχο περιεχομένουAdobe PDF (523.69 kB)
Title Details:
Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου
Authors: Sergaki, Eleftheria
Petrakis, Panagiotis
Reviewer: Stavrakakis, Georgios
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > ELECTROMAGNETISM
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > GEOMETRICAL OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > FIBER OPTICS
Keywords:
Electric Circuits
Magnetic Field
Electromagnetic Induction
Geometrical Optics
Lenses
Inference Of Light Waves
Diffraction Of Light Waves
Polarisation Of Light Waves
Michelson Interferometer
Spectrometer
Laser Light
Diffraction Grating
Speed Of Sound
Resonance
Impentance
Phase
Description:
Abstract:
Το αντικείμενο του κεφαλαίου αυτού είναι η πειραματική μελέτη φωτοδιοδου σαν φωτοανιχνευτής και διόδου εκπομπής φωτός. Γίνεται προσδιορισμός των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών μιας φωτοδιόδου, δηλ. της γραφικής παράστασης Ι=f(V), της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τη φωτοδίοδο σαν συνάρτηση της εφαρμοζόμενης τάσης V για διάφορες τιμές της ισχύος P της οπτικής ακτινοβολίας καθώς και των χαρακτηριστικών της ενέργειας της φωτοδιόδου, δηλ. των γραφικών παραστάσεων Ιp=f(P) και Vp=f(P), του φωτορεύματος που δίνει η φωτοδίοδος και της φωτοβολταϊκής τάσης σαν συνάρτηση της οπτικής ισχύος.
Technical Editors: Afentakis, Nikos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3577
Bibliographic Reference: Sergaki, E., & Petrakis, P. (2015). Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου [Chapter]. In Sergaki, E., & Petrakis, P. 2015. Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 7. http://hdl.handle.net/11419/3577
Language: Greek
Is Part of: Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions