Επιμέρους αρχείο pdf κεφαλαίου 12 για έλεγχο περιεχομένουAdobe PDF (418.23 kB)
Title Details:
Ταχύτητα του ήχου στον αέρα με το συμβολόμετρο Quinke
Authors: Sergaki, Eleftheria
Petrakis, Panagiotis
Reviewer: Stavrakakis, Georgios
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > ELECTROMAGNETISM
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > GEOMETRICAL OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > FIBER OPTICS
Keywords:
Electric Circuits
Magnetic Field
Electromagnetic Induction
Geometrical Optics
Lenses
Inference Of Light Waves
Diffraction Of Light Waves
Polarisation Of Light Waves
Michelson Interferometer
Spectrometer
Laser Light
Diffraction Grating
Speed Of Sound
Resonance
Impentance
Phase
Description:
Abstract:
Περιλαμβάνει μια απλή αλλά πολύ σημαντική πειραματική άσκηση για την μελέτη του φαινόμενου της συμβολής και της περίθλασης του φωτός με στόχο την επιβεβαίωση της κυματικής φύσης του φωτός. Οι κροσσοί συμβολής παρατηρούνται πάνω στο πέτασμα. Από τις μετρήσεις των αποστάσεων των κροσσών συμβολής (μεταξύ τους και από την φωτεινή πηγή) γίνεται ο υπολογισμός του μήκους κύματος φωτός λέιζερ , ο υπολογισμός του εύρους της σχισμής άγνωστου οπτικού φράγματος, ο υπολογισμός του μέτρου της αβεβαιότητας της ορμής (σταθερής του Plank) με την βοήθεια του διαμορφώματος περίθλασης από μονή σχισμή και γίνεται επιβεβαίωση της Αρχής Απροσδιοριστίας του Heisenberg.
Technical Editors: Afentakis, Nikos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3582
Bibliographic Reference: Sergaki, E., & Petrakis, P. (2015). Ταχύτητα του ήχου στον αέρα με το συμβολόμετρο Quinke [Chapter]. In Sergaki, E., & Petrakis, P. 2015. Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 12. http://hdl.handle.net/11419/3582
Language: Greek
Is Part of: Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions