Επιμέρους αρχείο pdf κεφαλαίου 14 για έλεγχο περιεχομένουAdobe PDF (521.98 kB)
Title Details:
Ανάλυση του φωτός με φασματόμετρο πρίσματος και φασματόμετρο φράγματος
Authors: Sergaki, Eleftheria
Petrakis, Panagiotis
Reviewer: Stavrakakis, Georgios
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > ELECTROMAGNETISM
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > GEOMETRICAL OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > FIBER OPTICS
Keywords:
Electric Circuits
Magnetic Field
Electromagnetic Induction
Geometrical Optics
Lenses
Inference Of Light Waves
Diffraction Of Light Waves
Polarisation Of Light Waves
Michelson Interferometer
Spectrometer
Laser Light
Diffraction Grating
Speed Of Sound
Resonance
Impentance
Phase
Description:
Abstract:
Α' Μέρος: Πειραματική άσκηση για τον υπολογισμό της ταχύτητας του ήχου μέσα σε ρευστά, σε διαφορετικές θερμοκρασίες (πχ νερό, θαλασσινό νερό, κλπ), μέσω της μέτρησης της διάστασης του ειδώλου ενός οπτικού φράγματος πάνω σε πέτασμα.

Β' Μέρος: Πειραματική άσκηση για τον υπολογισμό της ταχύτητας του ήχου στον αέρα, με τη χρήση του συμβολόμετρου Quinke.
Technical Editors: Afentakis, Nikos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3584
Bibliographic Reference: Sergaki, E., & Petrakis, P. (2015). Ανάλυση του φωτός με φασματόμετρο πρίσματος και φασματόμετρο φράγματος [Chapter]. In Sergaki, E., & Petrakis, P. 2015. Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 14. http://hdl.handle.net/11419/3584
Language: Greek
Is Part of: Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions