Επιμέρους αρχείο pdf κεφαλαίου 11 για έλεγχο περιεχομένουAdobe PDF (842.1 kB)
Title Details:
Μελέτη πόλωσης του φωτός και των οπτικά ενεργών ουσιών
Authors: Sergaki, Eleftheria
Petrakis, Panagiotis
Reviewer: Stavrakakis, Georgios
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > ELECTROMAGNETISM
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > GEOMETRICAL OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > FIBER OPTICS
Keywords:
Electric Circuits
Magnetic Field
Electromagnetic Induction
Geometrical Optics
Lenses
Inference Of Light Waves
Diffraction Of Light Waves
Polarisation Of Light Waves
Michelson Interferometer
Spectrometer
Laser Light
Diffraction Grating
Speed Of Sound
Resonance
Impentance
Phase
Description:
Abstract:
Η πειραματική άσκηση αυτού του κεφαλαίου μελετά την συμβολή κυμάτων και πως χρησιμοποιείται το φαινόμενο της συμβολής για την μέτρηση μικρών μηκών ή του μήκους κύματος φωτός. Τα θέματα που εξετάζονται είναι: Α') Η κατανόηση της λειτουργίας και της χρήσης του συμβολόμετρου Michelson για την μέτρηση του μήκους κύματος φωτός λέιζερ και Β') ο υπολογισμός του δείκτη διάθλασης του αέρα από την αλλαγή του οπτικού δρόμου (της πυκνότητας του αέρα) των συμβαλλόμενων φωτεινών δεσμών.
Technical Editors: Afentakis, Nikos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3581
Bibliographic Reference: Sergaki, E., & Petrakis, P. (2015). Μελέτη πόλωσης του φωτός και των οπτικά ενεργών ουσιών [Chapter]. In Sergaki, E., & Petrakis, P. 2015. Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 11. http://hdl.handle.net/11419/3581
Language: Greek
Is Part of: Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions