DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα
Συγγραφείς:Κάβουρας, Μαρίνος
Δάρρα, Αθανασία
Κόκλα, Μαργαρίτα
Κονταξάκη, Σοφία
Πανόπουλος, Γεώργιος
Τομαή, Ελένη
Κριτικός Αναγνώστης: Νάκος, Βύρωνας
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΧΩΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΓΕΩΧΩΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΧΩΡΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΑΣΑΦΕΙΑ
3Δ ΓΠΣ
ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΓΕΩΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΓΠΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΧΩΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Το προτεινόμενο ηλεκτρονικό βιβλίο παρουσιάζει τη σύγχρονη ολοκληρωμένη θεώρηση της Επιστήμης της Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΕΓΠ, Geographic Information Science - GIScience) η οποία ασχολείται με τη συστηματοποίηση της αντίληψης, κατανόησης και αναπαράστασης του γεωγραφικού χώρου. Αν και δεν αποτελεί κατά βάση εισαγωγικό σύγγραμμα, σκοπεύοντας πρωτίστως να καλύψει τις ανάγκες πανεπιστημιακού ακροατηρίου υψηλότερων εξαμήνων και απαιτήσεων που δεν καλύπτονται ούτε και από ξένα συγγράμματα, η θεματολογία του παρουσιάζεται με ολιστικό-γενικευμένο (top-down) και αυτοτελή τρόπο ώστε να είναι χρήσιμο σε όλους όσους χρειάζονται να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο γεωχωρικό υπόβαθρο. Αυτό κατέστη δυνατό διότι η συγγραφική ομάδα έχει επιτύχει σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία μετά από χρόνια ωρίμανσής τους σε μεταπτυχιακά ακροατήρια του ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική (όπως “Θεωρία Γεωπληροφορικής”, “Μέθοδοι Αναπαράστασης Γεωγραφικής Γνώσης” και “Ερευνητικά Θέματα στην ΕΓΠ”), βρίσκουν τη θέση τους και σε προπτυχιακά ακροατήρια. Η θεματολογία περιλαμβάνει τις διαφορετικές επιστημονικές θεωρήσεις για τη γεωγραφική πληροφορία και γνώση, χωρικά/θεματικά/σημασιολογικά συστήματα αναφοράς, ακρίβεια/αβεβαιότητα, χωροχρονική μοντελοποίηση, σύνθετες δομές και μοντέλα δεδομένων, χωρική ανάλυση και γεωοπτικοποίηση, οργάνωση, εξόρυξη και διάθεση γεωχωρικών δεδομένων (linked data, big data), διαλειτουργικότητα, πρότυπα και Υποδομές Γεωχωρικών Δεδομένων (Spatial Data Infrastructures - SDIs), Συμμετοχική Γεωγραφική Πληροφορία (Volunteered Geographic Information - VGI) και crowdsourcing, καθώς και τις σύγχρονες ερευνητικές/τάσεις της Επιστήμης Γεωγραφικής Πληροφορίας. Στο τέλος κάθε Κεφαλαίου θα αναφέρεται η σχετική βιβλιογραφία, καθώς και όροι-κλειδιά. Για την αρτιότερη εμβάθυνση και ολοκλήρωση στις έννοιες αυτές απαιτείται και θα χρησιμοποιηθεί πλούσιο εποπτικό και πολυμεσικό/διαδραστικό υλικό.
Ημερομηνία Δημιουργίας: 7-Ιού-2016
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Σύγγραμμα
URI: http://hdl.handle.net/11419/6381
ISBN: 978-960-603-343-8
ID Ευδόξου: 59390277
Βιβλιογραφική Αναφορά:Κάβουρας, Μ., Δάρρα, Α., Κόκλα, Μ., Κονταξάκη, Σ., Πανόπουλος, Γ., Τομαή, Ε., 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6381
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελείται από: 1. Γεωγραφικές Έννοιες
2. Ακρίβεια, Ασάφεια και Πληρότητα στην Επιστήμη της Γεωγραφικής Πληροφορίας
3. Τρισδιάστατες Γεωγραφικές Πληροφορίες
4. Χωροχρονικά Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
5. Ειδικά Θέματα Χωρικής Ανάλυσης - Κοινωνικοοικονομικές Μονάδες
6. Ειδικά Θέματα Χωρικής Ανάλυσης - Σύγκριση και Χωρικοποίηση ΚΟΜ
7. Διάθεση-Οργάνωση-Εξόρυξη Γεωχωρικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο
8. Υποδομές Χωρικών Δεδομένων
9. Χωρική Σκέψη και η Σημασία της στην Εκπαίδευση
10. Περιεχόμενο με Χωρική Αναφορά Παραγόμενο από το Πλήθος
11. Εφαρμογές Επιστήμης Γεωγραφικής Πληροφορίας
12. Τάσεις και μελλοντική εξέλιξη της επιστήμης της Γεωγραφικής Πληροφορίας
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Σχετικά Μαθήματα: 
1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ]
2. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ [ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ]
3. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ [ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ]
4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΓΠ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ]
6. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ]
7. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ]
Τεχνική Επεξεργασία: Μπαγλατζή, Αλκυόνη
Μπράιλας, Ιωάννης
Χάρχαρος, Χρήστος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική

Thumbnail

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF13,71 MB-KατεβάστεΔείτε
Electronic Publication42,13 MB-KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA