Ειδικά Θέματα Χωρικής Ανάλυσης – Κοινωνικοοικονομικές ΜονάδεςAdobe PDF (1.41 MB)
Title Details:
Ειδικά Θέματα Χωρικής Ανάλυσης - Κοινωνικοοικονομικές Μονάδες
Authors: Kavouras, Marinos
Darra, Athanasia
Kokla, Margarita
Kontaxaki, Sofia
Panopoulos, Georgios
Tomai, Eleni
Reviewer: Nakos, Vyronas
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > CARTOGRAPHY- GEOVISUALIZATION
Keywords:
Spatial Analysis
Socioeconomic Units
Seus
Representation
Spatialization
Comparison
Description:
Abstract:
Στο Κεφάλαιο αυτό θίγεται μια κύρια κατηγορία φαινομένων ανάλυσης του χώρου, αυτή των μονάδων που ορίζονται με βάση κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά. Περιλαμβάνει τον ορισμό τους, την περιγραφή και ανάλυσή τους, και παρουσιάζει συγκριμένα παραδείγματα αυτών. Έμφαση δίνεται στα όρια και τις χωρικές τους ιδιότητες και παρουσιάζεται μια τυπική οντολογία που τις περιγράφει.
Technical Editors: Baglatzi, Alkyoni
Brailas, Ioannis
Charcharos, Christos
Type: Chapter
Creation Date: 2016
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/6378
Bibliographic Reference: Kavouras, M., Darra, A., Kokla, M., Kontaxaki, S., Panopoulos, G., & Tomai, E. (2016). Ειδικά Θέματα Χωρικής Ανάλυσης - Κοινωνικοοικονομικές Μονάδες [Chapter]. In Kavouras, M., Darra, A., Kokla, M., Kontaxaki, S., Panopoulos, G., & Tomai, E. 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/6378
Language: Greek
Is Part of: Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα