Περιεχόμενο με Χωρική Αναφορά Παραγόμενο από το ΠλήθοςAdobe PDF (1.18 MB)
Title Details:
Περιεχόμενο με Χωρική Αναφορά Παραγόμενο από το Πλήθος
Authors: Kavouras, Marinos
Darra, Athanasia
Kokla, Margarita
Kontaxaki, Sofia
Panopoulos, Georgios
Tomai, Eleni
Reviewer: Nakos, Vyronas
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > CARTOGRAPHY- GEOVISUALIZATION
Keywords:
Volunteered Geographic Information
Crowdsourcing
User Generated Content
Openstreetmap
Description:
Abstract:
Με την διάδοση της επιστήμης της γεωγραφικής πληροφορίας και την εύκολη διαχείρισή της μέσα από εύληπτες για το ευρύ κοινό τεχνολογίες, εισήχθησαν οι έννοιες της συμμετοχικής/εθελοντικής διαδικασίας λήψης και διάθεσης γεωγραφικών δεδομένων (VGI). Σκοπός του Κεφαλαίου είναι η ανάλυση του όρου της συμμετοχικής γεωγραφικής πληροφορίας και η παράθεση των διαφορετικών πτυχών του. Το Κεφάλαιο εστιάζεται τόσο σε παραδείγματα και εφαρμογές άμεσης και συνειδητής συμμετοχικής διαδικασίας π.χ. Openstreetmap είτε σε υπονοούμενη συμμετοχική γεωγραφική πληροφορία όπως αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα αναφοράς της θέσης (γεωγραφικές συντεταγμένες) ή περιεχομένου αυτής που αναφέρεται σε χωρικές έννοιες (π.χ travelblogs). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε σημασιολογικά θέματα και θέματα διαλειτουργικότητας που εμφανίζονται τόσο κατά τη διάθεση δεδομένων από το ευρύ κοινό όσο και από τη διασύνδεσή τους με επίσημα δεδομένα φορέων.
Technical Editors: Baglatzi, Alkyoni
Brailas, Ioannis
Charcharos, Christos
Type: Chapter
Creation Date: 2016
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/6387
Bibliographic Reference: Kavouras, M., Darra, A., Kokla, M., Kontaxaki, S., Panopoulos, G., & Tomai, E. (2016). Περιεχόμενο με Χωρική Αναφορά Παραγόμενο από το Πλήθος [Chapter]. In Kavouras, M., Darra, A., Kokla, M., Kontaxaki, S., Panopoulos, G., & Tomai, E. 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/6387
Language: Greek
Is Part of: Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα