Χωροχρονικά Συστήματα Γεωγραφικών ΠληροφοριώνAdobe PDF (744.59 kB)
Title Details:
Χωροχρονικά Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Authors: Kavouras, Marinos
Darra, Athanasia
Kokla, Margarita
Kontaxaki, Sofia
Panopoulos, Georgios
Tomai, Eleni
Reviewer: Nakos, Vyronas
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > CARTOGRAPHY- GEOVISUALIZATION
Keywords:
Spatiotemporal Systems
Essential Change
Non-essential Change
Temporal Granularity
Spatiotemporal Analysis
Spatiotemporal Conceptual Modeling
Description:
Abstract:
Η σύνθετη φύση του χρόνου και της μεταβολής συνεχίζουν να καθιστούν τον σχεδιασμό χωρο-χρονικών μοντέλων ως ένα σύνθετο ζήτημα, αν και έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές ερευνητικές εξελίξεις. Στο παρόν Κεφάλαιο, αφενός τεκμηριώνονται και αξιολογούνται τα μοντέλα χωρικής αναπαράστασης που υιοθετούνται από τα διεθνή πρότυπα και τις σύγχρονες χωρικές υποδομές, και αφετέρου, εισάγονται έννοιες σε ένα μοντέλο το οποίο να είναι ικανό να αντιμετωπίσει χρονικά ζητήματα. Για τον σκοπό αυτόν, αναλύονται οι έννοιες του χρόνου και της μεταβολής και πώς αντιμετωπίζονται στη σύγχρονη ερευνητική δραστηριότητα, ενώ καθορίζονται οι βασικές παραδοχές για το προτεινόμενο μοντέλο, το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση ενός πλήρους χωρο-χρονικού ΣΓΠ.
Technical Editors: Baglatzi, Alkyoni
Brailas, Ioannis
Charcharos, Christos
Type: Chapter
Creation Date: 2016
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/6384
Bibliographic Reference: Kavouras, M., Darra, A., Kokla, M., Kontaxaki, S., Panopoulos, G., & Tomai, E. (2016). Χωροχρονικά Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών [Chapter]. In Kavouras, M., Darra, A., Kokla, M., Kontaxaki, S., Panopoulos, G., & Tomai, E. 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/6384
Language: Greek
Is Part of: Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα