Τρισδιάστατες Γεωγραφικές ΠληροφορίεςAdobe PDF (4.69 MB)
Title Details:
3D GIS
Authors: Kavouras, Marinos
Darra, Athanasia
Kokla, Margarita
Kontaxaki, Sofia
Panopoulos, Georgios
Tomai, Eleni
Reviewer: Nakos, Vyronas
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > CARTOGRAPHY- GEOVISUALIZATION
Keywords:
3D
2.5D
Geosurfaces
Solids
Description:
Abstract:
Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι διαφορετικές ανάγκες γεωεφαρμογών που απαιτούν τρισδιάστατα μοντέλα, όπως, είναι οι γεωεπιστήμες, η μεταλλευτική, το τρισδιάστατο κτηματολόγιο, κ.ά. Επίσης, αναλύονται προχωρημένα μοντέλα και δομές όπως είναι τα νέφη σημείων, γραμμές στο χώρο, δικτυωτά ακμών, επιφανειακά κελύφη, στερεομετρία, οκταδικά δέντρα, κλπ. Επιπλέον, αναφέρονται μέθοδοι αναλυτικών πράξεων μεταξύ τρισδιάστατων γεω-αντικειμένων καθώς και κατάλληλες οπτικοποιήσεις της πολυπλοκότητάς τους.
Technical Editors: Baglatzi, Alkyoni
Brailas, Ioannis
Charcharos, Christos
Type: Chapter
Creation Date: 2016
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/6390
Bibliographic Reference: Kavouras, M., Darra, A., Kokla, M., Kontaxaki, S., Panopoulos, G., & Tomai, E. (2016). 3D GIS [Chapter]. In Kavouras, M., Darra, A., Kokla, M., Kontaxaki, S., Panopoulos, G., & Tomai, E. 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 11. http://hdl.handle.net/11419/6390
Language: Greek
Is Part of: Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα