Διάθεση-Οργάνωση-Εξόρυξη Γεωχωρικών Δεδομένων στο ΔιαδίκτυοAdobe PDF (1.19 MB)
Title Details:
Διάθεση-Οργάνωση-Εξόρυξη Γεωχωρικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο
Authors: Kavouras, Marinos
Darra, Athanasia
Kokla, Margarita
Kontaxaki, Sofia
Panopoulos, Georgios
Tomai, Eleni
Reviewer: Nakos, Vyronas
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > CARTOGRAPHY- GEOVISUALIZATION
Keywords:
Linked Geodata
Data Mining
Semantics
Ontology
Description:
Abstract:
Σκοπός του Κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση μεθόδων και διαδικασιών για την οργάνωση και εύρεση γεωχωρικών δεδομένων, την ταξινόμηση και το διαμοιρασμό τους. Αρχικά, γίνεται αναφορά σε τρόπους διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο όπως ανοιχτά γεωχωρικά δεδομένα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εννοιολογική διάσταση και τους τρόπους διάθεσης και εύρεσης γεωχωρικών δεδομένων με σύγχρονες τεχνολογίες όπως τα ανοιχτά διασυνδεδεμένα γεωχωρικά δεδομένα. Επιπροσθέτως, στο Κεφάλαιο αναφέρονται προηγμένα θέματα εξόρυξης γεωχωρικής πληροφορίας από διαδικτυακές πηγές με τη βοήθεια τεχνολογιών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και τεχνολογιών γεω-σημασιολογικού ιστού (geo semantic web).
Technical Editors: Baglatzi, Alkyoni
Brailas, Ioannis
Charcharos, Christos
Type: Chapter
Creation Date: 2016
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/6391
Bibliographic Reference: Kavouras, M., Darra, A., Kokla, M., Kontaxaki, S., Panopoulos, G., & Tomai, E. (2016). Διάθεση-Οργάνωση-Εξόρυξη Γεωχωρικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο [Chapter]. In Kavouras, M., Darra, A., Kokla, M., Kontaxaki, S., Panopoulos, G., & Tomai, E. 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/6391
Language: Greek
Is Part of: Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα