Τάσεις και Μελλοντική Εξέλιξη της Επιστήμης της Γεωγραφικής ΠληροφορίαςAdobe PDF (552.86 kB)
Title Details:
Τάσεις και μελλοντική εξέλιξη της επιστήμης της Γεωγραφικής Πληροφορίας
Authors: Kavouras, Marinos
Darra, Athanasia
Kokla, Margarita
Kontaxaki, Sofia
Panopoulos, Georgios
Tomai, Eleni
Reviewer: Nakos, Vyronas
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > CARTOGRAPHY- GEOVISUALIZATION
Keywords:
Future Trends
Description:
Abstract:
Το Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις εκτιμώμενες τάσεις για το μέλλον της Επιστήμης της Γεωγραφικής Πληροφορίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται σύγχρονες ερευνητικές ατζέντες, και τεχνολογικοί τομείς που αναμένεται να επηρεάσουν την συσχέτιση όλων των δεδομένων με χωρική αναφορά.
Technical Editors: Baglatzi, Alkyoni
Brailas, Ioannis
Charcharos, Christos
Type: Chapter
Creation Date: 2016
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/6388
Bibliographic Reference: Kavouras, M., Darra, A., Kokla, M., Kontaxaki, S., Panopoulos, G., & Tomai, E. (2016). Τάσεις και μελλοντική εξέλιξη της επιστήμης της Γεωγραφικής Πληροφορίας [Chapter]. In Kavouras, M., Darra, A., Kokla, M., Kontaxaki, S., Panopoulos, G., & Tomai, E. 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/6388
Language: Greek
Is Part of: Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα