Γεωγραφικές ΈννοιεςAdobe PDF (1.1 MB)
Title Details:
Geographic Concepts
Authors: Kavouras, Marinos
Darra, Athanasia
Kokla, Margarita
Kontaxaki, Sofia
Panopoulos, Georgios
Tomai, Eleni
Reviewer: Nakos, Vyronas
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > CARTOGRAPHY- GEOVISUALIZATION
Keywords:
Geographic Concepts
Definition
Classification
Synonymy
Polysemy
Meaning
Ontology
Reference
Semantics
Semiotics
Quality
Description:
Abstract:
Το Κεφάλαιο αυτό εστιάζει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γεωγραφικών εννοιών όσον αφορά στην αντίληψη, εννοιολόγηση/σύλληψη, καθώς και στην αναπαράσταση της γεωγραφικής πραγματικότητας. Καταρχήν, αναλύονται οι διαφορές στον τρόπο ορισμού και ταξινόμησης των γεωγραφικών εννοιών, καθώς και σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας αυτών των διαφορών. Στη συνέχεια εισάγονται κάποιες βασικές γνώσεις σχετικά με τις οντολογίες και τη σημασιολογία των εννοιών. Τέλος περιγράφονται οι κύριες διαστάσεις που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των γεωγραφικών εννοιών και οντοτήτων.
Technical Editors: Baglatzi, Alkyoni
Brailas, Ioannis
Charcharos, Christos
Type: Chapter
Creation Date: 2016
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/6382
Bibliographic Reference: Kavouras, M., Darra, A., Kokla, M., Kontaxaki, S., Panopoulos, G., & Tomai, E. (2016). Geographic Concepts [Chapter]. In Kavouras, M., Darra, A., Kokla, M., Kontaxaki, S., Panopoulos, G., & Tomai, E. 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/6382
Language: Greek
Is Part of: Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα