Ειδικά Θέματα Χωρικής Ανάλυσης - Σύγκριση και Χωρικοποίηση ΚΟΜAdobe PDF (1.97 MB)
Title Details:
Ειδικά Θέματα Χωρικής Ανάλυσης - Σύγκριση και Χωρικοποίηση ΚΟΜ
Authors: Kavouras, Marinos
Darra, Athanasia
Kokla, Margarita
Kontaxaki, Sofia
Panopoulos, Georgios
Tomai, Eleni
Reviewer: Nakos, Vyronas
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > CARTOGRAPHY- GEOVISUALIZATION
Keywords:
Spatial Analysis
Socioeconomic Units
Seus
Ontology
Description:
Abstract:
Στο Κεφάλαιο αυτό παρατίθενται μέθοδοι σύγκρισης και οπτικοποίησης χωρικών κοινωνικοοικονομικών μονάδων. Τρεις προσεγγίσεις παρουσιάζονται: σύγκριση με βάση (α) μορφολογικά δεδομένα αναγλύφου, (β) κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, και (γ) χωρικές ιδιότητες.
Technical Editors: Baglatzi, Alkyoni
Brailas, Ioannis
Charcharos, Christos
Type: Chapter
Creation Date: 2016
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/6379
Bibliographic Reference: Kavouras, M., Darra, A., Kokla, M., Kontaxaki, S., Panopoulos, G., & Tomai, E. (2016). Ειδικά Θέματα Χωρικής Ανάλυσης - Σύγκριση και Χωρικοποίηση ΚΟΜ [Chapter]. In Kavouras, M., Darra, A., Kokla, M., Kontaxaki, S., Panopoulos, G., & Tomai, E. 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/6379
Language: Greek
Is Part of: Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα