Υποδομές Χωρικών ΔεδομένωνAdobe PDF (1.38 MB)
Title Details:
Υποδομές Χωρικών Δεδομένων
Authors: Kavouras, Marinos
Darra, Athanasia
Kokla, Margarita
Kontaxaki, Sofia
Panopoulos, Georgios
Tomai, Eleni
Reviewer: Nakos, Vyronas
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > CARTOGRAPHY- GEOVISUALIZATION
Keywords:
Spatial Data Infrastructure
European Data Infrastructure
Inspire Directive
Generalized Conceptual Model
Geospatial Data Catalogues
Nsdi
Description:
Abstract:
Η σύγχρονη τάση στην καταγραφή των γεωγραφικών φαινομένων επιβάλει τη συνεκτική και ευρέως προσπελάσιμη περιγραφή τους υπό τη μορφή υποδομών χωρικών πληροφοριών. Από την ανάλυση του Κεφαλαίου διαπιστώνεται η ευρεία εφαρμογή των υποδομών χωρικών πληροφοριών την προκείμενη χρονική περίοδο εξαιτίας των όσων ορίζει η οδηγία INSPIRE αλλά και το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο ανάπτυξης της Εθνικής Υποδομής Χωρικών Πληροφοριών. Το κεφάλαιο εστιάζει στην ανάλυση των δυνατοτήτων της ευρωπαϊκής υποδομής χωρικών δεδομένων, όπως αυτή περιγράφεται μέσα από τις τεχνικές προδιαγραφές της ευρωπαϊκής οδηγίας INSPIRE.
Technical Editors: Baglatzi, Alkyoni
Brailas, Ioannis
Charcharos, Christos
Type: Chapter
Creation Date: 2016
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/6385
Bibliographic Reference: Kavouras, M., Darra, A., Kokla, M., Kontaxaki, S., Panopoulos, G., & Tomai, E. (2016). Υποδομές Χωρικών Δεδομένων [Chapter]. In Kavouras, M., Darra, A., Kokla, M., Kontaxaki, S., Panopoulos, G., & Tomai, E. 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/6385
Language: Greek
Is Part of: Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα