Χωρική Σκέψη και η Σημασία της στην ΕκπαίδευσηAdobe PDF (657.49 kB)
Title Details:
Χωρική Σκέψη και η Σημασία της στην Εκπαίδευση
Authors: Kavouras, Marinos
Darra, Athanasia
Kokla, Margarita
Kontaxaki, Sofia
Panopoulos, Georgios
Tomai, Eleni
Reviewer: Nakos, Vyronas
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > CARTOGRAPHY- GEOVISUALIZATION
Keywords:
Reasoning Processes
Representation Tools
Spatial Perception
Spatial Ability
Description:
Abstract:
Το παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζει την έννοια της χωρικής σκέψης και τη σημασία της στην εκπαίδευση. Αρχικά, γίνεται λόγος για τις διάφορες κλίμακες του χώρου ώστε να γίνει κατανοητή η διαφοροποίηση μεταξύ της χωρικής και της γεωχωρικής σκέψης. Ακολούθως, παρουσιάζονται εν συντομία δύο σύγχρονες θεωρίες μάθησης οι οποίες αναφέρουν τη χωρική σκέψη και τη χωρική ικανότητα και ο τρόπος σχηματισμού της χωρικής αντίληψης και γνώσης κατά την ανάπτυξη των παιδιών κυρίως όπως διατυπώθηκε από τον Piaget μετά από σειρά σχετικών ερευνών. Επιπλέον, γίνεται λόγος για το μοντέλο ανάπτυξης της γεωμετρικής σκέψης του ζεύγους ολλανδών μαθηματικών van Hiele. Τέλος, παρουσιάζονται τρεις συνιστώσες μάθησης που βοηθούν την ανάπτυξη της χωρικής σκέψης και διάφορες προσεγγίσεις ένταξης της χωρικής σκέψης στο πρόγραμμα σπουδών διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης και αναφέρονται τρόποι αξιολόγησης της χωρικής ικανότητας.
Technical Editors: Baglatzi, Alkyoni
Brailas, Ioannis
Charcharos, Christos
Type: Chapter
Creation Date: 2016
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/6386
Bibliographic Reference: Kavouras, M., Darra, A., Kokla, M., Kontaxaki, S., Panopoulos, G., & Tomai, E. (2016). Χωρική Σκέψη και η Σημασία της στην Εκπαίδευση [Chapter]. In Kavouras, M., Darra, A., Kokla, M., Kontaxaki, S., Panopoulos, G., & Tomai, E. 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/6386
Language: Greek
Is Part of: Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα