Τελευταία ενημέρωση 23/03/2018Adobe PDF (19.18 MB)
EPUB (83.24 MB)
Download
Adobe PDF (635.5 kB)
Brochure
Download
User comments
Title Details:
Εργαστηριακές ασκήσεις κλινικής χημείας
Authors: Karkalousos, Petros
Zoi, Georgiou
Kroupis, Christos
Papaioannou, Angelos
Plageras, Panagiotis
Spyropoulos, Vasileios
Tsotsou, Georgia Eleni
Fountzoula, Christina
Reviewer: Karikas, Georgios-Alvertos
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > CHEMISTRY > BIOCHEMISTRY > CLINICAL BIOCHEMISTRY
Keywords:
Clinical Chemistry
Photometry
Automatic Analyzers
Immunochemistry
High Performance Liquid Chromatography
Statistical Quality Control
Description:
Abstract:
Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πλήρες εργαστηριακό βοήθημα για τους φοιτητές που προορίζονται να δουλέψουν σε διαγνωστικό εργαστήριο κλινικής χημείας όπως φοιτητές τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων, Χημείας, Βιολογίας και Ιατρικής της ειδικότητας της βιοπαθολογίας. Συγκεκριμένα καλύπτονται τα αντικείμενα των βιοχημικών αναλύσεων (υποστρώματα, ένζυμα κ.α.), των ανοσοχημικών αναλύσεων (ορμόνες, καρκινικοί δείκτες κ.α.), των ηλεκτρολυτών (ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια) αλλά και εξειδικευμένες τεχνικές όπως είναι η υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης, η υπέρυθρος φασματοσκοπία και η ατομική απορρόφηση.
Βασικός σκοπός του βιβλίου του είναι να καλυφθούν:
1. Οι βασικές αρχές αναλύσεων.
Θα περιγραφούν οι βασικές αρχές μεθόδου των βιοχημικών αναλύσεων. Νόμος Lambert-Beer, ιδιότητες του φωτός, καμπύλες αναφοράς, τύποι βιοχημικών αναλύσεων (τελικού σημείου, κινητικές). Βασικές αρχές ανοσοχημικών αναλύσεων (ELISA). Τα στάδια της βιοχημικής ανάλυσης σε δια χειρός και αυτόματες αναλύσεις. Ειδικά για τις εξετάσεις της κλασικής κλινικής χημείας θα δοθεί κατάλογος και ερμηνεία των βασικών μεθόδων ανάλυσης. Για κάθε τύπο ανάλυσης θα δοθούν παραδείγματα και ασκήσεις.
2. Η σύγχρονη τεχνολογία των αναλυτών.
Θα γίνει σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας της σχετικής τεχνολογίας από το φωτόμετρο μέχρι τον σύγχρονο βιοχημικό αναλυτή. Θα περιγραφούν οι διαφορετικές τεχνολογίες σε διαφορετικά είδη αναλυτών (συνεχούς ροής, τυχαίας προσπέλασης), τα βασικά μηχανολογικά τμήματα των βιοχημικών και ανοσοχημικών αναλυτών αλλά και των απλών φωτομέτρων, των ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων, των αναλυτών HPLC και της ατομικής απορρόφησης.
3. Ο έλεγχος ποιότητας.
Θα περιγραφεί η βασική αρχή του στατιστικού ελέγχου ποιότητας, τα τυχαία και συστηματικά σφάλματα, τα διαγράμματα ελέγχου, η διαφορά του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας κ.α.
4. Η ασφάλεια εργαστηρίου
Επιπλέον επιμέρους κεφάλαια του βιβλίου καλύπτουν και τη διδασκαλία του ISO 15189 στα βιοχημικά εργαστήρια.
Linguistic Editors: Klada, Nektaria
Technical Editors: Stavroulakis, Peter
Graphic Editors: Laskari, Iro
Type: Laboratory Guide
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-113-7
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5382
Bibliographic Reference: Karkalousos, P., Zoi, G., Kroupis, C., Papaioannou, A., Plageras, P., Spyropoulos, V., Tsotsou, G., & Fountzoula, C. (2015). Εργαστηριακές ασκήσεις κλινικής χημείας [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5382
Language: Greek
Consists of: 1. Βασικές αρχές φωτομετρίας και χρωματομετρικών αναλύσεων.
2. Κινητικοί χρωματομετρικοί προσδιορισμοί. Παραδείγματα από την κλασική κλινική χημεία κατά το προσδιορισμό των ενζύμων. Βαθμονόμηση και τεχνική.
3. Ηλεκτροφόρηση. Βασικές αρχές – σύγχρονη τεχνολογία. Εφαρμογές στη κλινική χημεία.
4. Ανοσοχημικοί προσδιορισμοί. Βασικές αρχές ELISA.
5. Αυτόματοι αναλυτές και σύγχρονη βιοιατρική τεχνολογία στο εργαστήριο κλινικής χημείας.
6. Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης (απόδοσης) στην κλινική χημεία. Βασικές αρχές και παραδείγματα.
7. Η ατομική απορρόφηση και οι εφαρμογές της.
8. Η υπέρυθρη φασματοσκοπία και οι εφαρμογές της στην κλινική χημεία.
9. Χρωματομετρικοί προσδιορισμοί τελικού σημείου. Παραδείγματα από τη κλασική κλινική χημεία κατά τον προσδιορισμό υποστρωμάτων. Βαθμονόμηση και τεχνική.
10. Εργαστηριακός έλεγχος οξεοβασικής ισορροπίας και ηλεκτρολυτών.
11. IVD προϊόντα – εσώκλειστα φυλλάδια των αντιδραστηρίων και πληροφορίες που περιλαμβάνουν. Ο προσδιορισμός των τιμών αναφοράς και άλλες σχετικές απαιτήσεις.
12. Υλικά αναφοράς – ιχνηλασιμότητα. Διαπίστευση εργαστηρίων. Η έννοια της αβεβαιότητας.
13. Ο έλεγχος ποιότητας στις σύγχρονες αναλύσεις κλινικής χημείας.
14. Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας στο κλινικό εργαστήριο. Διαχείριση υγειονομικών αποβλήτων.
Number of pages 247
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions
User comments
There are no published comments available!