DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων
Υπότιτλος: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
Συγγραφείς:Δημούλας, Χαράλαμπος
Κριτικός Αναγνώστης: Βέγλης, Ανδρέας
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
ΥΠΕΡΜΕΣΑ
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΦΗΣΗΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
ΝΕΑ ΜΕΣΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ
ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Η θεματολογία του βιβλίου αφορά στις τεχνολογίες των πολυμέσων και υπερμέσων που έχουν κυριαρχήσει στις διάφορες εκφάνσεις της διαμεσικής επικοινωνίας και γενικότερα της δραστηριότητας του σύγχρονου ανθρώπου. Το ραγδαία εξελισσόμενο αυτό πεδίο επιδιώκει μια περισσότερο φιλική και παραστατική παρουσίαση της πληροφορίας μέσα από πολύπλευρες και πολυεπίπεδες δομές, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση ακόμη και απαιτητικών θεμάτων. Έτσι, παρέχεται αμεσότητα και πλούσια διαμεσική εμπειρία στο χρήστη, που μπορεί να επιλέξει και να πλοηγηθεί στο περιεχόμενο που τον ενδιαφέρει μέσα από πολλαπλές -μη γραμμικές- διαδρομές αφήγησης ή/και πιο προωθημένες μορφές διάδρασης.
Η πολυμεσική παραγωγή αφορά σε ένα κατεξοχήν διεπιστημονικό πεδίο που απαιτεί τη στενή συνεργασία ειδικών και ομάδων πολλών διαφορετικών κλάδων (πχ γραφίστες, σεναριογράφοι, καλλιτέχνες-δημιουργοί, ειδικοί των ΤΠΕ- προγραμματιστές, επικοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι, οικονομολόγοι, ψυχολόγοι κ.ά.). Ωστόσο, τα περισσότερα βιβλία πολυμέσων έχουν συνήθως τεχνικό χαρακτήρα που απευθύνεται κυρίως σε μηχανικούς, ειδικούς των Η/Υ και προγραμματιστές, και δεν προσφέρονται για κατανόηση από τις υπόλοιπες δημιουργικές ομάδες. Η παρούσα πρόταση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, στοχεύοντας στην κατανόηση των θεμάτων, την παροχή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων, από απλούς χρήστες. Το βιβλίο δίνει έμφαση σε τεχνολογίες πολυμέσων, μεθόδους ανάπτυξης και εφαρμογές μη γραμμικής αφήγησης στα νέα ψηφιακά μέσα. Ο στόχος του είναι διττός. Αφενός, αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών αρχών και τεχνολογιών, επιδιώκοντας την εύκολη εκτέλεση πολυμεσικών εφαρμογών και την υπερμεσική πλοήγηση, ως κομμάτι των διαδικασιών καθημερινής ψηφιακής ενημέρωσης-πληροφόρησης. Αφετέρου, αποβλέπει στην απόκτηση δεξιοτήτων πολυμεσικής παραγωγής ως κομμάτι των διαδικασιών δημιουργίας-διανομής περιεχομένου από συμμετοχικούς χρήστες, ελεύθερους επαγγελματίες, μέλη μεγάλων οργανισμών /παραγωγών κ.ά.
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Σύγγραμμα
URI: http://hdl.handle.net/11419/4343
ISBN: 978-960-603-221-9
ID Ευδόξου: 320332
Βιβλιογραφική Αναφορά:Δημούλας, Χ., 2015. Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4343
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελείται από: 1. Τεχνολογίες πολυμέσων και υπερμέσων [Βασικοί ορισμοί, λειτουργικά χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές]
2. Μεθοδολογίες και μοντέλα ανάπτυξης [Διαδικασίες παραγωγής περιεχομένου & συγγραφής λογισμικού πολυμέσων]
3. Ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών [Από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας στη διατύπωση μιας τεχνικής πρότασης]
4. Σχεδιασμός [Οργάνωση της παραγωγής και σχεδίαση του πολυμεσικού προϊόντος]
5. Παραγωγή [Δημιουργία περιεχομένου: κείμενο, ήχος, εικόνα, βίντεο]
6. Μετα-παραγωγή [Επεξεργασία, διαμόρφωση & διαχείριση περιεχομένου]
7. Πολυμεσική συγγραφή [Οργάνωση – διασύνδεση πολυμεσικών πόρων, ανάπτυξη στοιχείων διάδρασης]
8. Διαδικασίες εκσφαλμάτωσης και αξιολόγησης
9. Τεχνικές διανομής και διαχείρισης [Δημοσίευση στο Διαδίκτυο και τα νέα ψηφιακά μέσα]
10. Προηγμένα συστήματα πολυμεσικής διάδρασης [Υπηρεσίες εικονικής περιήγησης και επαυξημένης αλληλεπίδρασης]
11. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ: Λεξικό όρων, ασκήσεις - εικονικά εργαστήρια
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Σχετικά Μαθήματα: 
1. ΔΙΚΤΥΑ+ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.]
2. ΤΕΧΝΟΛ. ΜΑΖ. ΜΕΣ. ΕΠΙΚΟΙΝ. ΙΙ [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.]
3. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ & ΗΧΟΣ [ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.]
4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ [ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.]
5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ [ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.]
6. Τεχνολογίες ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΑ με Η/Υ [ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.]
7. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ [ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ]
8. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ [ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ]
9. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ]
10. Η/Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ INTERNET KΑΙ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ [ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ]
Τεχνική Επεξεργασία: Βρύσης, Λάζαρος
Γραφιστική Επιμέλεια: Σταρτσένκο, Ιουλία
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Γεωπονικές Επιστήμες

Thumbnail

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF20,18 MB-KατεβάστεΔείτε
Electronic Publication81,6 MB-KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA