6ο ΚεφάλαιοAdobe PDF (4.5 MB)
Title Details:
Μετα-παραγωγή [Επεξεργασία, διαμόρφωση & διαχείριση περιεχομένου]
Authors: Dimoulas, Charalampos
Reviewer: Veglis, Andreas
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION MANAGEMENT > MULTIMEDIA SYSTEMS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION MANAGEMENT
LAW AND SOCIAL SCIENCES > POLITICAL SCIENCES > SYSTEMS OF RULE, STRUCTURES OF DOMINATION > POLITICS > COMMUNICATION POLICY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > MASS PHENOMENA > COMMUNICATION
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIAL POLICY, PLANNING, FORECASTING > INFORMATION POLICY
Keywords:
Multimedia Technologies
Hypermedia
Non-linear Storytelling
Multimedia Content Processing
Multimedia Authoring Software
Multimedia Management
Web Documentaries
Digital Media
New Media
Electronic Mass Communication Media
Multimedia Production
Description:
Abstract:
Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στην έννοια της μετα-παραγωγής, δηλαδή όλων των διαδικασιών επεξεργασίας, διαχείρισης και διαμόρφωσης του πολυμεσικού περιεχομένου, πριν από τα στάδια πολυμεσικής συγγραφής, διαχείρισης και διανομής του τελικού πολυμεσικού προϊόντος. Πρόκειται, δηλαδή, για τη μετα-παραγωγή σε επίπεδο περιεχομένου /πολυμεσικών πόρων και όχι συνολικά τη μετα-παραγωγή στην αλυσίδα της πολυμεσικής παραγωγής (δηλ. τις τεχνικές διανομής-διαχείρισης που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 9). Αν και, συχνά, αυτό το κομμάτι της μετα-παραγωγής αντιμετωπίζεται ως υποενότητα της παραγωγής, η ξεχωριστή θεώρησή του στο προτεινόμενο βιβλίο είναι συνειδητή επιλογή και εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς. Έτσι, είναι δυνατή η παρουσίαση και τεκμηρίωση διαφόρων αναγκών επεξεργασίας και διαμόρφωσης του πρωτογενούς πολυμεσικού υλικού, σε συνδυασμό με παραδείγματα και αντίστοιχα σενάρια χρήσης πολλών εργαλείων ψηφιακής επεξεργασίας οπτικοακουστικού /πολυμεσικού περιεχομένου, που είναι σήμερα διαθέσιμα.
Technical Editors: Vrysis, Lazaros
Graphic Editors: Startsenko, Ioulia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4349
Bibliographic Citation: Dimoulas, C. (2015). Μετα-παραγωγή [Επεξεργασία, διαμόρφωση & διαχείριση περιεχομένου] [Chapter]. In Dimoulas, C. 2015. Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 6. http://hdl.handle.net/11419/4349
Language: Greek
Is Part of: Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions