9ο ΚεφάλαιοAdobe PDF (933.24 kB)
Title Details:
Τεχνικές διανομής και διαχείρισης [Δημοσίευση στο Διαδίκτυο και τα νέα ψηφιακά μέσα]
Authors: Dimoulas, Charalampos
Reviewer: Veglis, Andreas
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION MANAGEMENT > MULTIMEDIA SYSTEMS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION MANAGEMENT
LAW AND SOCIAL SCIENCES > POLITICAL SCIENCES > SYSTEMS OF RULE, STRUCTURES OF DOMINATION > POLITICS > COMMUNICATION POLICY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > MASS PHENOMENA > COMMUNICATION
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIAL POLICY, PLANNING, FORECASTING > INFORMATION POLICY
Keywords:
Multimedia Technologies
Hypermedia
Non-linear Storytelling
Multimedia Content Processing
Multimedia Authoring Software
Multimedia Management
Web Documentaries
Digital Media
New Media
Electronic Mass Communication Media
Multimedia Production
Description:
Abstract:
Το κεφάλαιο εστιάζει στις τεχνικές διαχείρισης και διανομής των αποτελεσμάτων της πολυμεσικής παραγωγής (αλλά και των επιμέρους πολυμεσικών πόρων /υποσυστημάτων που μπορούν να διατεθούν αυτόνομα), όπου ανήκουν και οι γενικότερες ενέργειες συσκευασίας και παράδοσης των πολυμεσικών προϊόντων και υπηρεσιών, μαζί με τυχόν ανάγκες παραμετροποίησης και ρυθμίσεων που εγείρονται σε συνδυασμό και με θέματα ασφαλείας (ανάλογα με το κανάλι διανομής, το τερματικό πρόσβασης, το ακροατήριο, το θεματικό περιεχόμενο, κ.ά.). Αναλύονται θέματα βέλτιστης αξιοποίησης και διαχείρισης όλου του υλικού, με δυνατότητες διαμόρφωσης, επέκτασης ή επαναχρησιμοποίησης σε άλλες εφαρμογές, καθώς επίσης και υποστήριξη της πολυμεσικής διανομής μέσα από πολλά (εναλλακτικά ή συμπληρωματικά) πολυμεσικά κανάλια. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε σενάρια, παραδείγματα και εργαλεία δημοσίευσης στο Διαδίκτυο, τα Ηλεκτρονικά ΜΜΕ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή/και σε επερχόμενες προηγμένες υπηρεσίες του σημασιολογικού ιστού)
Technical Editors: Vrysis, Lazaros
Graphic Editors: Startsenko, Ioulia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4352
Bibliographic Citation: Dimoulas, C. (2015). Τεχνικές διανομής και διαχείρισης [Δημοσίευση στο Διαδίκτυο και τα νέα ψηφιακά μέσα] [Chapter]. In Dimoulas, C. 2015. Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 9. http://hdl.handle.net/11419/4352
Language: Greek
Is Part of: Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions