10ο ΚεφάλαιοAdobe PDF (827.17 kB)
Title Details:
Προηγμένα συστήματα πολυμεσικής διάδρασης [Υπηρεσίες εικονικής περιήγησης και επαυξημένης αλληλεπίδρασης]
Authors: Dimoulas, Charalampos
Reviewer: Veglis, Andreas
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION MANAGEMENT > MULTIMEDIA SYSTEMS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION MANAGEMENT
LAW AND SOCIAL SCIENCES > POLITICAL SCIENCES > SYSTEMS OF RULE, STRUCTURES OF DOMINATION > POLITICS > COMMUNICATION POLICY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > MASS PHENOMENA > COMMUNICATION
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIAL POLICY, PLANNING, FORECASTING > INFORMATION POLICY
Keywords:
Multimedia Technologies
Hypermedia
Non-linear Storytelling
Multimedia Content Processing
Multimedia Authoring Software
Multimedia Management
Web Documentaries
Digital Media
New Media
Electronic Mass Communication Media
Multimedia Production
Description:
Technical Editors: Vrysis, Lazaros
Graphic Editors: Startsenko, Ioulia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4342
Bibliographic Citation: Dimoulas, C. (2015). Προηγμένα συστήματα πολυμεσικής διάδρασης [Υπηρεσίες εικονικής περιήγησης και επαυξημένης αλληλεπίδρασης] [Chapter]. In Dimoulas, C. 2015. Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 11. http://hdl.handle.net/11419/4342
Language: Greek
Is Part of: Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions