8ο ΚεφάλαιοAdobe PDF (695.86 kB)
Title Details:
Διαδικασίες εκσφαλμάτωσης και αξιολόγησης
Authors: Dimoulas, Charalampos
Reviewer: Veglis, Andreas
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION MANAGEMENT > MULTIMEDIA SYSTEMS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION MANAGEMENT
LAW AND SOCIAL SCIENCES > POLITICAL SCIENCES > SYSTEMS OF RULE, STRUCTURES OF DOMINATION > POLITICS > COMMUNICATION POLICY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIAL POLICY, PLANNING, FORECASTING > INFORMATION POLICY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > MASS PHENOMENA > COMMUNICATION
Keywords:
Multimedia Technologies
Hypermedia
Non-linear Storytelling
Multimedia Content Processing
Multimedia Authoring Software
Multimedia Management
Web Documentaries
Digital Media
New Media
Electronic Mass Communication Media
Multimedia Production
Description:
Abstract:
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι διαδικασίες εκσφαλμάτωσης και αξιολόγησης μιας πολυμεσικής εφαρμογής, τόσο σε μεθοδολογικό όσο και σε πρακτικό /εφαρμόσιμο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται οι διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τα είδη αξιολόγησης (διαμορφωτική /τελική, ποιοτική /ποσοτική, κλπ) που συνδέονται με αντίστοιχους κανόνες ευχρηστίας, σενάρια δοκιμών και μετρικούς δείκτες. Ως αποτέλεσμα προκύπτουν και αναλύονται και οι αντίστοιχες ενέργειες εκσφαλμάτωσης, δοκιμών άλφα και πιλοτικής λειτουργίας (beta testing) ενός πολυμεσικού προϊόντος, που επίσης έχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και εκτελούνται σε διάφορες φάσεις κατά μήκος της αλυσίδας πολυμεσικής παραγωγής, ανάλογα και με το επιλεγμένο μοντέλο ανάπτυξης. Και στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται και αναλύονται χαρακτηριστικά σενάρια ανάπτυξης πολυμέσων και παραδείγματα ψηφιακής αφήγησης, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών και της σημασίας που έχουν οι διαδικασίες αξιολόγησης και εκσφαλμάτωσης.
Technical Editors: Vrysis, Lazaros
Graphic Editors: Startsenko, Ioulia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4351
Bibliographic Citation: Dimoulas, C. (2015). Διαδικασίες εκσφαλμάτωσης και αξιολόγησης [Chapter]. In Dimoulas, C. 2015. Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 8. http://hdl.handle.net/11419/4351
Language: Greek
Is Part of: Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions