2ο ΚεφάλαιοAdobe PDF (2.16 MB)
Title Details:
Μεθοδολογίες και μοντέλα ανάπτυξης [Διαδικασίες παραγωγής περιεχομένου & συγγραφής λογισμικού πολυμέσων]
Authors: Dimoulas, Charalampos
Reviewer: Veglis, Andreas
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION MANAGEMENT > MULTIMEDIA SYSTEMS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION MANAGEMENT
LAW AND SOCIAL SCIENCES > POLITICAL SCIENCES > SYSTEMS OF RULE, STRUCTURES OF DOMINATION > POLITICS > COMMUNICATION POLICY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > MASS PHENOMENA > COMMUNICATION
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIAL POLICY, PLANNING, FORECASTING > INFORMATION POLICY
Keywords:
Multimedia Technologies
Hypermedia
Non-linear Storytelling
Multimedia Content Processing
Multimedia Authoring Software
Multimedia Management
Web Documentaries
Digital Media
New Media
Electronic Mass Communication Media
Multimedia Production
Description:
Abstract:
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι κυριότερες μεθοδολογίες και τα αντίστοιχα μοντέλα ανάπτυξης πολυμέσων σε θεωρητικό, ερευνητικό και πρακτικό επίπεδο. Παρουσιάζονται τα στάδια ανάπτυξης λογισμικού που περιλαμβάνουν το σύνολο των απαραίτητων ενεργειών για την ολοκλήρωση ενός πολυμεσικού εγχειρήματος (project), από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας και τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την ολοκλήρωση, διάθεση και συντήρηση του τελικού προϊόντος. Επίσης, αναλύεται η επίδραση των χαρακτηριστικών του εμπλεκόμενου εξοπλισμού, των τερματικών πλοήγησης και των δεξιοτήτων των τελικών χρηστών στις διάφορες μεθοδολογίες πολυμεσικής παραγωγής. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τις επιμέρους διαφοροποιήσεις των φάσεων ανάπτυξης (και της διαδοχή τους) και να καταδείξει τις θεμελιώδεις διαδικασίες, που περιλαμβάνονται σε όλα σχεδόν τα μοντέλα ανάπτυξης, τόσο στην περίπτωση ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος από την αρχή όσο και στις περιπτώσεις διαχείρισης, προσαρμογής και επέκτασης υφισταμένων συστημάτων.
Technical Editors: Vrysis, Lazaros
Graphic Editors: Startsenko, Ioulia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4345
Bibliographic Citation: Dimoulas, C. (2015). Μεθοδολογίες και μοντέλα ανάπτυξης [Διαδικασίες παραγωγής περιεχομένου & συγγραφής λογισμικού πολυμέσων] [Chapter]. In Dimoulas, C. 2015. Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 2. http://hdl.handle.net/11419/4345
Language: Greek
Is Part of: Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions