5ο ΚεφάλαιοAdobe PDF (4.66 MB)
Title Details:
Παραγωγή [Δημιουργία περιεχομένου: κείμενο, ήχος, εικόνα, βίντεο]
Authors: Dimoulas, Charalampos
Reviewer: Veglis, Andreas
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION MANAGEMENT > MULTIMEDIA SYSTEMS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION MANAGEMENT
LAW AND SOCIAL SCIENCES > POLITICAL SCIENCES > SYSTEMS OF RULE, STRUCTURES OF DOMINATION > POLITICS > COMMUNICATION POLICY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > MASS PHENOMENA > COMMUNICATION
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIAL POLICY, PLANNING, FORECASTING > INFORMATION POLICY
Keywords:
Multimedia Technologies
Hypermedia
Non-linear Storytelling
Multimedia Content Processing
Multimedia Authoring Software
Multimedia Management
Web Documentaries
Digital Media
New Media
Electronic Mass Communication Media
Multimedia Production
Description:
Abstract:
Το κεφάλαιο εστιάζει στις διαδικασίες παραγωγής του συνόλου των πολυμεσικών πόρων (media assets) που αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία ανάπτυξης της διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής. Παρουσιάζονται οι βασικές μορφές περιεχομένου, δηλαδή κειμένου, ήχου, εικόνας, κινούμενης εικόνας, γραφικών /κινούμενων γραφικών (σχεδιοκινήσεων) και διεπαφών διάδρασης, καθώς επίσης και τα συνοδευτικά μετα-δεδομένα που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των σύγχρονων εφαρμογών. Επίσης, περιγράφονται οι διαδικασίες δημιουργίας, λήψης-καταγραφής, ψηφιοποίησης και συμπίεσης του περιεχομένου, είτε αυτό προέρχεται από ψηφιοποίηση αντίστοιχων αναλογικών φαινομένων και σημάτων, είτε «γεννιέται» απευθείας στον ψηφιακό κόσμο. Τέλος, παρουσιάζονται τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά κάθε μορφής περιεχομένου, ο ρόλος και η χρησιμότητά τους στο πλαίσιο μιας πολυμεσικής παραγωγής, οι απαιτήσεις επεξεργασίας, διαμόρφωσης και διασύνδεσης κατά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου /ενιαίου πολυμεσικού προϊόντος.
Technical Editors: Vrysis, Lazaros
Graphic Editors: Startsenko, Ioulia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4348
Bibliographic Citation: Dimoulas, C. (2015). Παραγωγή [Δημιουργία περιεχομένου: κείμενο, ήχος, εικόνα, βίντεο] [Chapter]. In Dimoulas, C. 2015. Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 5. http://hdl.handle.net/11419/4348
Language: Greek
Is Part of: Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions