7ο ΚεφάλαιοAdobe PDF (2.82 MB)
Title Details:
Πολυμεσική συγγραφή [Οργάνωση – διασύνδεση πολυμεσικών πόρων, ανάπτυξη στοιχείων διάδρασης]
Authors: Dimoulas, Charalampos
Reviewer: Veglis, Andreas
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION MANAGEMENT > MULTIMEDIA SYSTEMS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION MANAGEMENT
LAW AND SOCIAL SCIENCES > POLITICAL SCIENCES > SYSTEMS OF RULE, STRUCTURES OF DOMINATION > POLITICS > COMMUNICATION POLICY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > MASS PHENOMENA > COMMUNICATION
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIAL POLICY, PLANNING, FORECASTING > INFORMATION POLICY
Keywords:
Multimedia Technologies
Hypermedia
Non-linear Storytelling
Multimedia Content Processing
Multimedia Authoring Software
Multimedia Management
Web Documentaries
Digital Media
New Media
Electronic Mass Communication Media
Multimedia Production
Description:
Abstract:
Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στην κύρια φάση της πολυμεσικής συγγραφής, δηλαδή των διαδικασιών επιλογής και διασύνδεσης του περιεχομένου και στην ανάπτυξη των μηχανισμών και υπηρεσιών διάδρασης. Εδώ περιλαμβάνονται οι εργασίες οργάνωσης και διασύνδεσης όλων των κατάλληλων διαμορφωμένων πολυμεσικών πόρων, η ανάπτυξη των επιμέρους υποσυστημάτων και η τελική σύνθεση /συναρμογή τους σε μια ενιαία πλατφόρμα, δράσεις που θα καταστήσουν την εφαρμογή εκτελέσιμη στο σύνολό της. Για το σκοπό αυτό αναλύονται διάφορα χαρακτηριστικά σενάρια συγγραφής διαλογικών πολυμέσων και υπερμέσων, σε συνδυασμό με την παρουσίαση αντίστοιχων εργαλείων και περιβαλλόντων γραφικού προγραμματισμού πολυμέσων (multimedia authoring). Τα παραδείγματα αυτά παρουσιάζονται με κλιμακούμενη δυσκολία και πολυπλοκότητα, από απλές πολυμεσικές παρουσιάσεις, μέχρι διαδικτυακά ντοκιμαντέρ με σύνθετες δομές πλοήγησης / διάδρασης ή ακόμη και προσαρμοστικά υπερμέσα μη γραμμικής αφήγησης με επαυξημένη διάδραση με το χρήστη.
Technical Editors: Vrysis, Lazaros
Graphic Editors: Startsenko, Ioulia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4350
Bibliographic Citation: Dimoulas, C. (2015). Πολυμεσική συγγραφή [Οργάνωση – διασύνδεση πολυμεσικών πόρων, ανάπτυξη στοιχείων διάδρασης] [Chapter]. In Dimoulas, C. 2015. Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 7. http://hdl.handle.net/11419/4350
Language: Greek
Is Part of: Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions