Τελικό κείμενο του βιβλίου Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην Οθωμανική ΑυτοκρατορίαAdobe PDF (17.75 MB)
EPUB (6.56 MB)
Download
Table of Contents - Adobe PDF (196.87 kB)
Brochure
Download
User comments
Title Details:
Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία
Other Titles: Θεσμικό πλαίσιο και κοινωνικές δυναμικές
Authors: Gkara, Eleni
Tzedopoulos, Giorgos
Reviewer: Stamatopoulos, Dimitrios
Subject: HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > GENERAL HISTORY, THEORY > OTTOMAN HISTORY
HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > SPECIALIZED HISTORIES
HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > GENERAL HISTORY, THEORY > MODERN HISTORY
Keywords:
Christians
Muslims
Ottoman Empire
Church
Islamisation
Syncretism
Intercommunal Relations
Confessionalization
Conversion
Description:
Abstract:
Αντικείμενο του βιβλίου αποτελούν η θέση των χριστιανών και οι σχέσεις μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από τις απαρχές μέχρι την κατάλυσή της. Πρόκειται για κεντρικό ζήτημα της ελληνικής νεότερης ιστορίας, καθώς και των άλλων βαλκανικών κρατών και της Τουρκίας, και βασικό αντικείμενο στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Το βιβλίο εξετάζει με σφαιρικό τρόπο τις επιμέρους όψεις του σύνθετου αυτού ζητήματος, υιοθετώντας τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις της κοινωνικής ιστορίας. Στόχος είναι να εκθέσει εποπτικά και με συγκριτικό τρόπο τις ποικίλες διαβαθμίσεις της μακρόχρονης συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων στον χώρο και τον χρόνο και να αναδείξει την πολυπλοκότητα της ιστορικής εμπειρίας με εύληπτο και κατανοητό τρόπο. Για τον λόγο αυτό, το βιβλίο και τα μαθησιακά αντικείμενα που το συνοδεύουν αξιοποιούν χαρακτηριστικές αφηγηματικές πηγές, έργα τέχνης, στοιχεία του υλικού πολιτισμού, λόγια και λαϊκή μουσική κλπ. Το βιβλίο αναπτύσσεται θεματικά, εμβαθύνοντας τόσο στην εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου όσο και στις κοινωνικές δυναμικές σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ορθόδοξοι πληθυσμοί των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας, εξετάζονται όμως και οι εξελίξεις που αφορούν τους αρμένιους και τους άραβες χριστιανούς, καθώς και τους καθολικούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα ζητήματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν τους τρόπους ενσωμάτωσης των χριστιανικών Εκκλησιών και των μοναστικών ιδρυμάτων στο οθωμανικό πλαίσιο, τις θεσμικές όψεις της θέσης των χριστιανών υπηκόων και τις μεταβολές που επέφεραν στη θέση τους οι θεσμικές αναπροσαρμογές και οι ευρύτερες ιστορικές εξελίξεις, τις συνεργατικές και συγκρουσιακές όψεις της συμβίωσης με τους μουσουλμάνους, τον εξισλαμισμό και την αποστασία, τα φαινόμενα συγκρητισμού και υβριδισμού, τον ρόλο του ευρωπαϊκού παράγοντα στη διαμόρφωση των σχέσεων χριστιανών και μουσουλμάνων, καθώς και τα προβλήματα ερμηνείας που θέτουν οι διαφορετικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις.
Linguistic Editors: Lampada, Despoina
Technical Editors: Kokolakis, Antonios
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-389-6
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
DOI http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-740
Handle http://hdl.handle.net/11419/2882
Bibliographic Reference: Gkara, E., & Tzedopoulos, G. (2015). Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-740
Language: Greek
Consists of:
1. The position of Christians
2. Οθωμανικό κράτος και χριστιανικές Εκκλησίες
3. Θεσμικό πλαίσιο και οι κοινωνικές πραγματικότητες της συμβίωσης
4. Islamization and conversion
5. Apostasy and neomartyrdom
6. Συγκρητισμός και υβριδισμός
7. Τα χριστιανικά κράτη και οι υπήκοοί τους στον οθωμανικό χώρο
8. Εισαγωγή: Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και ζητήματα ερμηνείας
9. Χριστιανοί υπήκοοι και μουσουλμάνοι ηγεμόνες πριν τους Οθωμανούς
Number of pages 200
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions
User comments
There are no published comments available!