DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Εξισλαμισμός και αλλαξοπιστία
Συγγραφείς:Γκαρά, Ελένη
Τζεδόπουλος, Γεώργιος
Κριτικός Αναγνώστης: Σταματόπουλος, Δημήτριος
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ
ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΟΜΟΛΟΓΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΛΛΑΞΟΠΙΣΤΙΑ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Αντικείμενο του κεφαλαίου αποτελεί το φαινόμενο του εξισλαμισμού στον οθωμανικό χώρο. Ο προσηλυτισμός στο ισλάμ μεμονωμένων ατόμων ή και ολόκληρων ομάδων παρατηρείται σε όλη τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, αλλά παρουσιάζει διαφορετικές ταχύτητες και χαρακτηριστικά ανάλογα με την εποχή και την περιοχή. Το κεφάλαιο εξετάζει σφαιρικά το σύνθετο αυτό ζήτημα σε όλες του τις εκφάνσεις, από τον αναγκαστικό εξισλαμισμό στο πλαίσιο του παιδομαζώματος μέχρι την οικειοθελή προσχώρηση στο ισλάμ, και αναλύει τόσο τις κοινωνικές δυναμικές που το εξέθρεψαν όσο και τους παράγοντες που το περιόρισαν. Το ζήτημα εξετάζεται στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για τη θρησκευτική μεταστροφή, ενός φαινομένου χαρακτηριστικού για την πρώιμη νεωτερικότητα, και σε σύγκριση με την ευρύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία. Τέλος, το κεφάλαιο εξετάζει και την περιορισμένη αλλά ενδεικτική αντίστροφη κίνηση του εκχριστιανισμού, ιδίως κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο.
Πίνακας Περιεχομένων: 
1. Προσεγγίσεις και ερμηνείες
1.1. Ζητήματα ερμηνείας
1.2. Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις
2. Η πράξη του εξισλαμισμού
3. Το ζήτημα του αναγκαστικού εξισλαμισμού
3.1. Μια χρήσιμη αντιπαραβολή: χριστιανική Ευρώπη και Οθωμανική Αυτοκρατορία
3.2. Οι προβλέψεις του νόμου
3.3. Εξισλαμισμός στο πλαίσιο του θεσμού ντεβσιρμέ (παιδομάζωμα)
3.4. Το δίλημμα «εξισλαμισμός ή θάνατος»
4. Κοινωνικές δυναμικές και παράγοντες εξισλαμισμού
4.1. Πηγές και υποθέσεις
4.2. Η σημασία της θεσμικής διάστασης
4.3. Αμφιβολία για την πίστη
4.4. Θρησκευτικός συγκρητισμός και δράση των δερβισικών ταγμάτων
4.5. Εντάσεις, συγκρούσεις κι επιθυμίες της καθημερινότητας
4.5.1. Έρωτας και γάμος
4.5.2. Πατεράδες και αφεντικά
4.5.3. Προσδοκία για καλύτερη ζωή
4.5.4. Προβλήματα με τον νόμο
4.5.5. Διαμάχες και σχέσεις εξουσίας
4.5.6. Ενδοκοινοτικές έριδες
4.6. Το άχθος των φορολογικών επιβαρύνσεων
4.7. Ευρωπαίοι «εξωμότες»
5. Η πορεία του εξισλαμισμού στον οθωμανικό χώρο
5.1. Από τη χριστιανική Βυζαντινή στη μουσουλμανική Οθωμανική Αυτοκρατορία
5.1.1. Βυζαντινοτουρκικές συγκρούσεις κι εξισλαμισμός της Μικράς Ασίας
5.1.2. Οθωμανική κατάκτηση και η ενσωμάτωση των χριστιανικών αρχοντικών στρωμάτων
5.2. Εξοθωμανισμός του αστικού χώρου και εξισλαμισμός
5.3. Η περίπτωση της Βοσνίας
5.4. Ομαδικοί εξισλαμισμοί στην ύπαιθρο
5.4.1. Παράγοντες εξισλαμισμού
5.4.2. Εστίες και αφορμές εξισλαμισμού
6. Διαδικασίες (επαν)εκχριστιανισμού
6.1. Στη δίνη του πολέμου
6.2. Εκχριστιανισμός και μεταρρύθμιση, αλλαξοπιστία και εθνικισμός
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Κεφάλαιο Συγγράμματος
URI: http://hdl.handle.net/11419/2886
Βιβλιογραφική Αναφορά:Γκαρά, Ε., Τζεδόπουλος, Γ. 2015. Εξισλαμισμός και αλλαξοπιστία. [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Γκαρά, Ε., Τζεδόπουλος, Γ. 2015. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 6. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2886
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελεί μέρος του: Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία
Χωρική Κάλυψη: Οθωμανική Αυτοκρατορία
Χρονική Κάλυψη: 14ος-20ός αι.
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Σχετικά Μαθήματα: 
1. ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΙΜΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ]
2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ (1300-1839) [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ]
3. Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (19ος-αρχές 20ου αι.) [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ]
4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ [ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ]
5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ [ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ]
6. ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Α [ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ]
7. Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΛΑΜ: ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ]
8. Βαλκανικό Ισλάμ. Ιστορική και ανθρωπολογική προσέγγιση [ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ]
9. ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ [ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ]
10. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι (15ος-18ος αι.) [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ]
Γλωσσική Επιμέλεια: Λαμπαδά, Δέσποινα
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες, Επιστήμες Τεχνών και Γραμμάτων

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF1,7 MBΤελικό κείμενο Κεφ. 5 (Εξισλαμισμός και αλλαξοπιστία)KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA