DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Η θέση των χριστιανών
Υπότιτλος: Εξέλιξη στον χρόνο
Συγγραφείς:Γκαρά, Ελένη
Τζεδόπουλος, Γεώργιος
Κριτικός Αναγνώστης: Σταματόπουλος, Δημήτριος
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ
ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΟΜΟΛΟΓΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΛΛΑΞΟΠΙΣΤΙΑ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Το κεφάλαιο αποτελεί μια επισκόπηση των μεταβολών που επέφεραν στη θέση των χριστιανών οθωμανών υπηκόων οι θεσμικές αναπροσαρμογές και οι ευρύτερες ιστορικές εξελίξεις από την εμφάνιση της οθωμανικής ηγεμονίας μέχρι την κατάλυση της αυτοκρατορίας. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός αφηγήματος με άξονα τον χρόνο, που να επιτρέπει την κατανόηση των σύνθετων αυτών διεργασιών μέσα από μια λειτουργική διαίρεση σε περιόδους και να παρουσιάζει με συνοπτικό και εποπτικό τρόπο τα ζητήματα που αναπτύσσονται σε βάθος στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου. Η περιοδολόγηση ακολουθεί γεγονότα που αποτελούν σημεία τομής ως προς τη θέση των μη μουσουλμάνων στο οθωμανικό κράτος. Πρόκειται για την κατάκτηση της Αιγύπτου και των ιερών τόπων του ισλάμ (1517), τη μεταρρύθμιση στον τρόπο συλλογής του κεφαλικού φόρου των μη μουσουλμάνων (1691) και τη διακήρυξη της ισονομίας με τους μουσουλμάνους (1839)
Πίνακας Περιεχομένων: 
1. Η εποχή του «οθωμανικού συγκρητισμού» (περ. 1300 – 1517)
1.1. Από το εμιράτο της Βιθυνίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
1.2. Πολιτική δομή του οθωμανικού εμιράτου
1.3. Οι συγκρητιστικοί όροι της επέκτασης
1.4. Οι χριστιανοί στο πρώιμο οθωμανικό κράτος
1.5. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης: Τομή και συνέχεια
1.6. Το τέλος του πρώιμου οθωμανικού συγκρητισμού
2. Οθωμανική ομολογιοποίηση (1517-1691)
2.1. Η αυτοκρατορία των τριών ηπείρων
2.2. Στροφή προς τη σουνιτική ορθοδοξία και η θέση των χριστιανών
2.3. Παγίωση της θεσμικής υποτέλειας των μη μουσουλμάνων
2.4. Από την ανάκαμψη στην κρίση
2.5. Ισλαμικός ζηλωτισμός και οι συνέπειές του
3. Διάζευξη των θρησκευτικών κοινοτήτων (1691-1839)
3.1. Βαθμιαία υποχώρηση των Οθωμανών
3.2. Η τομή της φορολογικής μεταρρύθμισης του 1691
3.3. Διακοινοτικές σχέσεις: Αποξένωση και εσωστρέφεια
3.4. Άνοδος νέων χριστιανικών στρωμάτων
3.5. Κλονισμός της παλαιάς τάξης πραγμάτων
3.6. Απονομιμοποίηση της οθωμανικής εξουσίας
3.7. Η ρήξη της Ελληνικής Επανάστασης
4. Από τις θρησκευτικές κοινότητες στα έθνη (1839-1923)
4.1. Το μεταρρυθμιστικό αίτημα
4.2. Η τομή των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ
4.3. Το εγχείρημα του οθωμανισμού
4.4. Η μετεξέλιξη των θρησκευτικών κοινοτήτων σε έθνη
4.5. Η πορεία προς τη διάλυση της αυτοκρατορίας
Βιβλιογραφία/Αναφορές
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Κεφάλαιο Συγγράμματος
URI: http://hdl.handle.net/11419/2883
Βιβλιογραφική Αναφορά:Γκαρά, Ε., Τζεδόπουλος, Γ. 2015. Η θέση των χριστιανών. [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Γκαρά, Ε., Τζεδόπουλος, Γ. 2015. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 3. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2883
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελεί μέρος του: Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία
Χωρική Κάλυψη: Οθωμανική Αυτοκρατορία
Χρονική Κάλυψη: 14ος-20ός αι.
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Σχετικά Μαθήματα: 
1. ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΙΜΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ]
2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ (1300-1839) [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ]
3. Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (19ος-αρχές 20ου αι.) [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ]
4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ [ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ]
5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ [ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ]
6. ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Α [ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ]
7. Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΛΑΜ: ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ]
8. Βαλκανικό Ισλάμ. Ιστορική και ανθρωπολογική προσέγγιση [ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ]
9. ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ [ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ]
10. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι (15ος-18ος αι.) [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ]
Γλωσσική Επιμέλεια: Λαμπαδά, Δέσποινα
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες, Επιστήμες Τεχνών και Γραμμάτων

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF3,81 MBΤελικό κείμενο Κεφ. 2 (Η θέση των χριστιανών: Εξέλιξη στον χρόνο)KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA