Τελευταία ενημέρωση 8/5/2018Adobe PDF (13.32 MB)
Τελευταία ενημέρωση 8/5/2018EPUB (25.74 MB)
Download
Brochure
Download
Title Details:
Γεωγραφική ανάλυση
Authors: Iliopoulou, Polyxeni
Reviewer: Kitsos, Christos
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > GEOGRAPHY AND SPATIAL ANALYSIS
Keywords:
Spatial Analysis
Geography
Quantitative Methods
Spatial Statistics
Geographic Information Systems
Spatial Sampling
Spatial Data Description
Hypothesis Testing
Correlation Analysis
Regression Analysis
Spatial Regression
Factor Analysis
Cluster Analysis
Discriminant Analysis
Geostatistics
GeoComputation
Description:
Abstract:
Η «Γεωγραφική Ανάλυση» είναι η μελέτη των γεωγραφικών κατανομών με έμφαση στον προσδιορισμό χωρικών προτύπων, την ερμηνεία των διαδικασιών που τα προκαλούν και τη γενίκευσή τους. Στο βιβλίο παρουσιάζονται εφαρμογές της Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής στην ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων, καθώς και επεκτάσεις των μεθόδων αυτών οι οποίες διεξάγονται σε περιβάλλον Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς φοιτητές κατεύθυνσης Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής αλλά και σε φοιτητές άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι διδάσκονται θέματα ανάλυσης του γεωγραφικού χώρου. Πρόκειται για βιβλίο με περιορισμένους μαθηματικούς συμβολισμούς με έμφαση περισσότερο στην ουσιαστική κατανόηση των εννοιών και των τεχνικών. Επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μη εξειδικευμένους αναγνώστες ως αφετηρία για περαιτέρω εμβάθυνση. Από το μεγάλο εύρος των στατιστικών μεθόδων γίνεται επιλογή των συνηθέστερων από την άποψη της διεξαγωγής εμπειρικής έρευνας.
Στο βιβλίο, η κλασσική γεωγραφική ανάλυση συνδυάζεται με τις σύγχρονες μεθόδους χωρικής ανάλυσης σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Αναπτύσσονται εφαρμογές για γεωγραφικά δεδομένα σε πίνακες καθώς και για χαρτογραφικά δεδομένα.
Το βιβλίο περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό πινάκων, διαγραμμάτων, χαρτών και σχημάτων, ενώ σε όλα τα κεφάλαια υπάρχουν αναλυτικά παραδείγματα με την επίλυσή τους. Επίσης, έχει αναπτυχθεί σειρά από βίντεο, στα οποία παρουσιάζεται η διαδικασία επίλυσης βασικών εφαρμογών, σε λογισμικό στατιστικής ανάλυσης και σε περιβάλλον GIS.
Technical Editors: Karali, Georgia
Stratakis, Panagiotis
Tsionis, Elias
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-132-8
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2059
Bibliographic Reference: Iliopoulou, P. (2015). Γεωγραφική ανάλυση [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/2059
Language: Greek
Consists of: 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΒΑΣΙΚΟΙ ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
4. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ – ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗ – ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
6. MULTIVARIATE TECHNIQUES
7. ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions