DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Ιστορία της Βενετίας και της βενετικής αυτοκρατορίας, 11ος-18ος αι.
Υπότιτλος: Κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός
Συγγραφείς:Διαλέτη, Ανδρονίκη
Πλακωτός, Γεώργιος
Πούπου, Άννα
Κριτικός Αναγνώστης: Κοντοπούλου Μπενβενίστε, Ερριέτα Βαλερή
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1000-1797
ΕΥΡΩΠΗ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Το σύγγραμμα αποτελεί εκτεταμένη και επικαιροποιημένη εισαγωγή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ιστορία της Βενετίας και της Βενετικής Αυτοκρατορίας. Χρονικά καλύπτει την περίοδο από τον 11ο αιώνα, όταν τίθενται τα θεμέλια της εμπορικής και ναυτιλιακής ανάπτυξης και αποικιακής επέκτασης της Βενετίας, έως τον 18ο αιώνα, όταν το βενετικό κράτος καταλύεται από τα ναπολεόντεια στρατεύματα. Το σύγγραμμα καλύπτει ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα, καθώς επικεντρώνεται αφενός στη Βενετία, διερευνώντας την πορεία ενός μεσαιωνικού αστικού κέντρου που σταδιακά εξελίχθηκε σε ναυτική αυτοκρατορική υπερδύναμη, και αφετέρου στη συγκρότηση της Βενετικής Αυτοκρατορίας στην ιταλική ενδοχώρα, τη Δαλματία και την Ανατολική Μεσόγειο. Στόχος του συγγράμματος είναι η γνωριμία των φοιτητών/τριών με την ιστορία του Βενετικού Κράτους και η εξοικείωση τους με τις βασικές θεματικές και τα θεμελιώδη ερμηνευτικά εργαλεία που έχουν ανανεώσει την ευρωπαϊκή ιστοριογραφία τις τελευταίες δεκαετίες κατά τις οποίες η ιστορία της Βενετίας βρέθηκε στην αιχμή του ερευνητικού ενδιαφέροντος. Το σύγγραμμα αναλύει τις οικονομικές και κοινωνικές δομές και διαδικασίες που κατέστησαν τη Βενετία εμπορική υπερδύναμη ενώ ταυτόχρονα στρέφεται σε ζητήματα της καθημερινότητας, υιοθετώντας οπτικές που αντλούν από την πολιτισμική ιστορία, την ιστορία του φύλου και τη θεωρία της συγκρότησης των ταυτοτήτων. Με αφετηρία το βενετικό παράδειγμα ανιχνεύονται σημεία σύγκλισης και απόκλισης μεταξύ μητρόπολης και κτήσεων ως προς ποικίλες πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ζωής. Το τελευταίο κεφάλαιο φιλοδοξεί να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος και της σύγχρονης πολιτισμικής παραγωγής, μελετώντας τις αφηγήσεις και αναπαραστάσεις του βενετικού παρελθόντος στον κινηματογράφο.
Τα σύγγραμμα θα καλύπτει πλήρως μαθήματα σχετικά με την ιστορία του Βενετικού Κράτους ενώ θα μπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί σε μαθήματα ευρωπαϊκής, μεσαιωνικής και νεότερης ιστορίας και ιστορίας του νέου ελληνισμού
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Σύγγραμμα
URI: http://hdl.handle.net/11419/1854
ISBN: 978-960-603-426-8
ID Ευδόξου: 320108
Βιβλιογραφική Αναφορά:Διαλέτη, Α., Πλακωτός, Γ., Πούπου, Ά., 2015. Ιστορία της Βενετίας και της βενετικής αυτοκρατορίας, 11ος-18ος αι.. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1854
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελείται από: 1. Ο βενετικός μύθος στο παρελθόν και το παρόν: συμβολισμοί, αφηγήσεις, ιστοριογραφικές διαδρομές
2. Μεταξύ Ανατολής και Δύσης: η συγκρότηση της Βενετικής Αυτοκρατορίας
3. Κυβερνώντες και κυβερνώμενοι: ιδεολογία, πολιτική ισχύς και κοινωνικές ιεραρχίες στη μητρόπολη και την αυτοκρατορία
4. Από την εμπορική ηγεμονία στην πρωτοεκβιομηχάνιση: μετασχηματισμοί και προσαρμογές μεταξύ τοπικής και διεθνούς οικονομίας
5. Βενετία, η πόλη των «ξένων»: ιεραρχήσεις, ενσωματώσεις και αποκλεισμοί
6. Καθημερινότητα, ταυτότητες και τα όρια του επιτρεπτού: ιδιωτικός και δημόσιος βίος
7. Μνήμες και βλέμματα: αναπαραστάσεις του βενετικού παρελθόντος στον κινηματογράφο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Σχετικά Μαθήματα: 
1. Ιστορία της Βενετίας και της Βενετικής Αυτοκρατορίας [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ]
2. Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, 16ος-18ος αι. [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ]
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΪΜΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ]
4. ΑΝΟΧΗ, ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ]
5. ΚΟΙΝΩΝΙΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ]
6. ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ [ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ]
7. ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Β [ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ]
8. Ιστορία του βενετικού κράτους [ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ]
9. ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥ ΒΕΝΕΤ. ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ [ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ]
10. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος-18ος αι.) [ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ]
Γλωσσική Επιμέλεια: Κιοσέογλου, Νερίνα
Γραφιστική Επιμέλεια: Μαργαριτούλη, Ελένη
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες, Επιστήμες Τεχνών και Γραμμάτων

Thumbnail

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF19,27 MB-KατεβάστεΔείτε
Electronic Publication77,69 MB-KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA