Κυρίως σύγγραμμα - μορφότυπο PDFAdobe PDF (16.72 MB)
Κυρίως σύγγραμμα - μορφότυπο EPUBEPUB (12.3 MB)
Download
Κυρίως σύγγραμμα - μορφότυπο HTMLZIP (51.67 MB)
Download
Κυρίως σύγγραμμα - μορφότυπο MOBIZIP (21.7 MB)
Download
Συνοδευτικό λογισμικό συγγράμματοςZIP (15.56 MB)
Download
Brochure
Download
Title Details:
Computational Physics
Other Titles: Μια πρακτική εισαγωγή στην υπολογιστική φυσική και τον επιστημονικό προγραμματισμό
Authors: Anagnostopoulos, Konstantinos
Reviewer: Rizos, Ioannis
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > OPERATING SYSTEMS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > PROGRAMMING LANGUAGES
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MATERIALS TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Keywords:
Scientific Programming
Computational Physics
Description:
Abstract:
Το βιβλίο έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία στο πεδίο του εισαγωγικού επιστημονικού προγραμματισμού για μηχανικούς και επιστήμονες. Βασίζεται σε τρία μαθήματα που ο συγγραφέας έχει θεμελιώσει και διδάξει από το 2004 στο ΕΜΠ και απευθύνεται κυρίως σε 3ετείς και 4ετείς προπτυχιακούς φοιτητές σχολών θετικών επιστημών και επιστημών του μηχανικού. Τα πρώτα του κεφάλαια διδάσκονται χωρίς πρόβλημα και σε φοιτητές του 4ου εξαμήνου. Δίνεται έμφαση στον εξ' αρχής προγραμματισμό, στην ανάλυση και στην επιστημονική ερμηνεία των αποτελεσμάτων με τρόπο πρακτικό και με μάθηση δια της εμπειρίας. Η επιλογή των προβλημάτων και του λογισμικού δίνει έμφαση στην εκπαίδευση όσων θα ασχοληθούν με υπολογιστικά προβλήματα υψηλής απόδοσης και με στόχο να εκτεθεί ο αναγνώστης σε όσο το δυνατόν πλατύτερο εύρος κατευθύνσεων στον επιστημονικό προγραμματισμό.

Το βιβλίο αποτελείται από 13 κεφάλαια με θεματολογία που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος από ενδιαφέροντα φυσικά προβλήματα. Η θεωρία των περισσοτέρων είναι ήδη γνωστή στον αναγνώστη από εισαγωγικά μαθήματα φυσικής. Το βιβλίο παρουσιάζει όλα τα απαραίτητα εισαγωγικά στοιχεία και δίνει αναφορές για περαιτέρω μελέτη όπου χρειάζεται. Τα κεφάλαια τελειώνουν με ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας. Το βιβλίο συνοδεύεται από λογισμικό το οποίο περιέχει όλους τους κώδικες που παρουσιάζονται στο βιβλίο, αλλά και συμπληρωματικά προγράμματα για εξάσκηση.

Οτιδήποτε παρουσιάζεται στο βιβλίο απαιτεί μόνο ελεύθερο λογισμικό.
Table of Contents:
Πρόλογος
1 Ο ϒπολογιστής
2 Περιγραφή της Κίνησης
3 Η Λογιστική Απεικόνιση
4 Κίνηση Σωματιδίου
5 Κίνηση στο Επίπεδο
6 Κίνηση στο Χώρο
7 Ηλεκτροστατική
8 Εξίσωση Διάχυσης
9 Ο Αναρμονικός Ταλαντωτής
10 Η Εξίσωση Schrödinger
11 Ο Τυχαίος Περιπατητής
12 Προσομοιώσεις Μόντε Κάρλο
13 Το Πρότυπο Ising
14 Κρίσιμοι Εκθέτες
Βιβλιογραφία
Linguistic Editors: Tsiadimou, Anastasia
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-112-0
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/989
Bibliographic Reference: Anagnostopoulos, K. (2015). Computational Physics [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/989
Language: Greek
Consists of: 1. Ο Υπολογιστής
2. Περιγραφή της Κίνησης
3. Η Λογιστική Απεικόνιση
4. Κίνηση Σωματιδίου
5. Κίνηση στο Επίπεδο
6. Κίνηση στο Χώρο
7. Ηλεκτροστατική
8. Εξίσωση Διάχυσης
9. Ο Αναρμονικός Ταλαντωτής
10. Η Εξίσωση Schrödinger
11. Ο Τυχαίος Περιπατητής
12. Προσομοιώσεις Μόντε Κάρλο
13. Το Πρότυπο Ising
14. Κρίσιμοι Εκθέτες
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions