όλο το σύγγραμμαAdobe PDF (6.81 MB)
Brochure
Download
Title Details:
QUANTUM OPTICS AND LASERS
Authors: Simserides, Constantinos
Reviewer: Konofaos, Nikolaos
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > QUANTUM OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > LASERS, LASER SYSTEMS AND LASER APPLICATIONS
Keywords:
Quantum Optics
Lasers
Two-level Atom
Three-level Atom
Electromagnetic Field Quantization
Density Matrix
Transition Electron Dipole Moment
Rabi Oscillations
Light - Matter Interaction
Commutators And Anticommutators
Bosons And Fermions
Einstein Mechanisms
Description:
Abstract:
The subject of this book is based on the compulsory course "Quantum Optics and Lasers" of the Department of "Solid State Physics" of the Faculty of Physics of the Natural Sciences School of the National and Kapodistrian University of Athens.

1. Introduction to the quantum nature of light.

2. Mechanisms of interaction of electromagnetic (EM) radiation and matter (two-level system).

3. Semiclassical approach of the interaction of EM radiation and matter.
EM field: classically. Two-level system e.g. atom: quantum mechanically.

4. Quantum mechanical approach of the interaction of EM radiation and matter. EM field quantization.

5. Lasers.

6. Density matrix.

7. Some other issues for the properties and the operation of Lasers.
Technical Editors: Lampropoulos, Konstantinos
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-073-4
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2108
Bibliographic Reference: Simserides, C. (2015). QUANTUM OPTICS AND LASERS [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/2108
Language: Greek
Consists of: 1. Κβαντική αντιμετώπιση της αλληλεπιδράσεως ΗΜ πεδίου - Δισταθμικού Συστήματος
2. Lasers
3. Πίνακας πυκνότητας
4. Διάφορα ακόμα θέματα για τις ιδιότητες και τη λειτουργία των Lasers
5. Εισαγωγή στην κβαντική φύση του φωτός
6. Μηχανισμοί αλληλεπιδράσεως ΗΜ ακτινοβολίας - ύλης (δισταθμικού συστήματος)
7. Ημικλασική αντιμετώπιση της αλληλεπιδράσεως ΗΜ ακτινοβολίας - ύλης (δισταθμικού συστήματος)
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions