Κεφάλαιο 3Adobe PDF (776.67 kB)
Title Details:
Ημικλασική αντιμετώπιση της αλληλεπιδράσεως ΗΜ ακτινοβολίας - ύλης (δισταθμικού συστήματος)
Other Titles: Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο: κλασικά Δισταθμικό σύστημα, π.χ. άτομο: κβαντικά
Authors: Simserides, Constantinos
Reviewer: Konofaos, Nikolaos
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > QUANTUM OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > LASERS, LASER SYSTEMS AND LASER APPLICATIONS
Keywords:
Quantum Optics
Lasers
Two-level Atom
Three-level Atom
Electromagnetic Field Quantization
Density Matrix
Transition Electron Dipole Moment
Rabi Oscillations
Light - Matter Interaction
Commutators And Anticommutators
Bosons And Fermions
Einstein Mechanisms
Description:
Abstract:
3 Ημικλασική αντιμετώπιση της αλληλεπιδράσεως ΗΜ ακτινοβολίας - ύλης (δισταθμικού συστήματος). Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο: κλασικά Δισταθμικό σύστημα π.χ. άτομο: κβαντικά.

3.1 Ημικλασική αντιμετώπιση: ΗΜ πεδίο: κλασικά Δισταθμικό σύστημα: κβαντικά.

3.2 Αδιατάρακτο σύστημα (δηλαδή χωρίς ΗΜ πεδίο).

3.3 Διαταραγμένο σύστημα (δηλαδή εντός ΗΜ πεδίου). Χρονικά εξαρτημένη θεωρία διαταραχών. Διπολική Ροπή. Προσέγγιση Διπόλου.

3.4 Εξισώσεις που περιγράφουν τη χρονική εξέλιξη δισταθμικού συστήματος. Συχνότητα Rabi. Προσέγγιση περιστρεφόμενου κύματος (RWA, Rotating Wave Approximation).

3.5 Λύση του συστήματος διαφορικών εξισώσεων που προκύπτουν μετά την RWA με την απλοϊκή επαναληπτική μέθοδο Newton.

3.6 Υπολογισμός των συντελεστών Einstein.

3.7 Υπολογισμός των συντελεστών Einstein χρησιμοποιώντας τις λύσεις που προέκυψαν στην Ενότητα 3.4.

3.8 Επιτρεπόμενες και Απαγορευμένες Οπτικές Μεταβάσεις εντός της Προσεγγίσεως Διπόλου.

3.9 ῾῾ Ιδιοενέργειες ᾿᾿ διαταραγμένου δισταθμικού συστήματος (δηλαδή με ΗΜ πεδίο).

3.10 Άτομο Υδρογόνου: Μορφή ατομικών τροχιακών.

3.11 ΄Ατομο Υδρογόνου: Υπολογισμός των στοιχείων πίνακα της διπολικής ροπής. Επιτρεπόμενες και απαγορευμένες οπτικές μεταβάσεις. Κανόνες επιλογής.

3.12 Αναφορές 3ου Κεφαλαίου.
Technical Editors: Lampropoulos, Konstantinos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2107
Bibliographic Reference: Simserides, C. (2015). Ημικλασική αντιμετώπιση της αλληλεπιδράσεως ΗΜ ακτινοβολίας - ύλης (δισταθμικού συστήματος) [Chapter]. In Simserides, C. 2015. QUANTUM OPTICS AND LASERS [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/2107
Language: Greek
Is Part of: QUANTUM OPTICS AND LASERS
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions