Κεφάλαιο 4Adobe PDF (702.67 kB)
Title Details:
Κβαντική αντιμετώπιση της αλληλεπιδράσεως ΗΜ πεδίου - Δισταθμικού Συστήματος
Other Titles: Κβάντωση ΗΜ πεδίου
Authors: Simserides, Constantinos
Reviewer: Konofaos, Nikolaos
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > QUANTUM OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > LASERS, LASER SYSTEMS AND LASER APPLICATIONS
Keywords:
Quantum Optics
Lasers
Two-level Atom
Three-level Atom
Electromagnetic Field Quantization
Density Matrix
Transition Electron Dipole Moment
Rabi Oscillations
Light - Matter Interaction
Commutators And Anticommutators
Bosons And Fermions
Einstein Mechanisms
Description:
Abstract:
4 Κβαντική αντιμετώπιση της αλληλεπιδράσεως ΗΜ πεδίου - Δισταθμικού Συστήματος. Κβάντωση ΗΜ πεδίου.

4.1 Πλήρης Κβαντική Προσέγγιση έναντι Ημικλασικής Προσεγγίσεως.

4.2 Σχέση μεταξύ κυματανυσμάτων, κυκλικών συχνοτήτων και φάσεων ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου.

4.3 Στάσιμο ΗΜ κύμα σε κοιλότητα.

4.4 Χαμιλτονιανή ΗΜ πεδίου με τελεστές καταστροφής και δημιουργίας φωτονίων.

4.5 Χαμιλτονιανή δισταθμικού συστήματος με σπίνορες.

4.6 Σχέσεις μεταθέσεως μποζονίων και σχέσεις αντιμεταθέσεως φερμιονίων.
4.6.1 Σχέσεις μεταθέσεως μποζονίων π.χ. φωτονίων.
4.6.2 Σχέσεις αντιμεταθέσεως φερμιονίων π.χ. ηλεκτρονίων.

4.7 Τελεστές κλίμακας.

4.8 Χαμιλτονιανή αλληλεπιδράσεως δισταθμικού συστήματος - ΗΜ πεδίου.

4.9 Σύνοψη Χαμιλτονιανών.

4.10 Μέσες (αναμενόμενες) τιμές μεγεθών για τη Χαμιλτονιανή Jaynes- Cummings.

4.11 Απορρόφηση φωτονίου.

4.12 Εκπομπή φωτονίου.

4.13 Αναφορές 4ου Κεφαλαίου.
Technical Editors: Lampropoulos, Konstantinos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2109
Bibliographic Reference: Simserides, C. (2015). Κβαντική αντιμετώπιση της αλληλεπιδράσεως ΗΜ πεδίου - Δισταθμικού Συστήματος [Chapter]. In Simserides, C. 2015. QUANTUM OPTICS AND LASERS [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/2109
Language: Greek
Is Part of: QUANTUM OPTICS AND LASERS
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions