Κεφάλαιο 5Adobe PDF (1.3 MB)
Title Details:
Lasers
Authors: Simserides, Constantinos
Reviewer: Konofaos, Nikolaos
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > QUANTUM OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > LASERS, LASER SYSTEMS AND LASER APPLICATIONS
Keywords:
Quantum Optics
Lasers
Two-level Atom
Three-level Atom
Electromagnetic Field Quantization
Density Matrix
Transition Electron Dipole Moment
Rabi Oscillations
Light - Matter Interaction
Commutators And Anticommutators
Bosons And Fermions
Einstein Mechanisms
Description:
Abstract:
5 Lasers.

5.1 Laser He-Ne.

5.2 Εξισώσεις ρυθμών για τους πληθυσμούς των σταθμών που συμμετέχουν στην εκπομπή συνεκτικής ΗΜ ακτινοβολίας και για την πυκνότητα ακτινοβολίας.

5.3 Διαμήκεις τρόποι εντός εύρους γραμμής.

5.4 Εύρεση των πληθυσμών των σταθμών και της πυκνότητας ΗΜ ακτινοβολίας στη στάσιμη κατάσταση. Κρίσιμη άντληση. Αναστροφή
πληθυσμού.

5.5 Αριθμητική επίλυση των εξισώσεων των ρυθμών στη γενική περίπτωση.

5.6 Εργαστήριο προσομοιώσεως: εξάσκηση στην αριθμητική επίλυση των εξισώσεων των ρυθμών στη γενική περίπτωση.

5.7 Στάσιμα ΗΜ κύματα σε 3Δ κοιλότητα: Διαμήκεις τρόποι και εγκάρσιοι τρόποι.

5.8 Μορφή του TEM00 και των TEMp′q′ ανώτερης τάξεως σε ορθογώνια παραλληλεπίπεδη και σε κυλινδρική κοιλότητα.

5.9 Είδη Laser - ενδεικτικές εφαρμογές.

5.10 Laser επαφής p-n ή αλλιώς laser διόδου.

5.11 Laser κβαντικών τελειών.

5.12 Αναφορές 5ου Κεφαλαίου.
Technical Editors: Lampropoulos, Konstantinos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2110
Bibliographic Reference: Simserides, C. (2015). Lasers [Chapter]. In Simserides, C. 2015. QUANTUM OPTICS AND LASERS [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/2110
Language: Greek
Is Part of: QUANTUM OPTICS AND LASERS
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions