Κεφάλαιο 2Adobe PDF (1.24 MB)
Title Details:
Μηχανισμοί αλληλεπιδράσεως ΗΜ ακτινοβολίας - ύλης (δισταθμικού συστήματος)
Authors: Simserides, Constantinos
Reviewer: Konofaos, Nikolaos
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > QUANTUM OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > LASERS, LASER SYSTEMS AND LASER APPLICATIONS
Keywords:
Quantum Optics
Lasers
Two-level Atom
Three-level Atom
Electromagnetic Field Quantization
Density Matrix
Transition Electron Dipole Moment
Rabi Oscillations
Light - Matter Interaction
Commutators And Anticommutators
Bosons And Fermions
Einstein Mechanisms
Description:
Abstract:
2 Μηχανισμοί αλληλεπιδράσεως ΗΜ ακτινοβολίας - ύλης (δισταθμικού συστήματος).

2.1 Μηχανισμοί Einstein αλληλεπιδράσεως ΗΜ ακτινοβολίας με δισταθμικό σύστημα: (Εξαναγκασμένη) Απορρόφηση. Αυθόρμητη Εκπομπή. Εξαναγκασμένη Εκπομπή. Συντελεστές Einstein A και B.
2.1.1 (Εξαναγκασμένη) Απορρόφηση.
2.1.2 Αυθόρμητη Εκπομπή.
2.1.3 Εξαναγκασμένη Εκπομπή.

2.2 Εξαγωγή του νόμου Planck από τους μηχανισμούς εκπομπής και απορροφήσεως και τη στατιστική Boltzmann. Σχέση συντελεστών Einstein A και B.

2.3 Σύγκριση εκπομπών. Σύγκριση εξαναγκασμένων μηχανισμών.

2.4 Διακριτό φάσμα: άτομα και μόρια, κέντρα χρώματος, τεχνητά άτομα και μόρια.
2.4.1 Κέντρα χρώματος.
2.4.2 Κβαντικές τελείες.

2.5 Αναφορές 2ου Κεφαλαίου.
Technical Editors: Lampropoulos, Konstantinos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2106
Bibliographic Reference: Simserides, C. (2015). Μηχανισμοί αλληλεπιδράσεως ΗΜ ακτινοβολίας - ύλης (δισταθμικού συστήματος) [Chapter]. In Simserides, C. 2015. QUANTUM OPTICS AND LASERS [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/2106
Language: Greek
Is Part of: QUANTUM OPTICS AND LASERS
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions