Κεφάλαιο 1Adobe PDF (1.7 MB)
Title Details:
Εισαγωγή στην κβαντική φύση του φωτός
Authors: Simserides, Constantinos
Reviewer: Konofaos, Nikolaos
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > QUANTUM OPTICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTIC, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS > OPTICS > LASERS, LASER SYSTEMS AND LASER APPLICATIONS
Keywords:
Quantum Optics
Lasers
Two-level Atom
Three-level Atom
Electromagnetic Field Quantization
Density Matrix
Transition Electron Dipole Moment
Rabi Oscillations
Light - Matter Interaction
Commutators And Anticommutators
Bosons And Fermions
Einstein Mechanisms
Description:
Abstract:
1 Εισαγωγή στην κβαντική φύση του φωτός.

1.1 Μέλαν σώμα και συναφείς έννοιες.

1.2 Πυκνότητα ενέργειας ΗΜ ακτινοβολίας σε στοιχειώδη περιοχή συχνότητας, μέλανος σώματος σε θερμοδυναμική ισορροπία, ρ(ν,T)dν:
Νόμος του Planck και σύγκριση με τις προσεγγίσεις των Rayleigh-Jeans και Wien. Υπεριώδης καταστροφή και πρόβλημα μακρινού υπερύθρου.

1.3 Δύο διατυπώσεις του νόμου Stefan-Boltzmann: (1) πυκνότητα ενέργειας ϱ(T), και (2) ένταση ακτινοβολίας I.

1.4 Εξισώσεις Maxwell. Διατύπωση με όρους ολικού φορτίου και ολικού ρεύματος.

1.5 Συνοριακές συνθήκες σε διεπιφάνεια.

1.6 Ύπαρξη Ημ κυμάτων όταν ρ=0, J=0.

1.7 Πεδία εντός ιδανικού αγωγού.

1.8 Πεδία στο σύνορο ιδανικού αγωγού.

1.9 Πεδία σε κοιλότητες.

1.10 Κανονικοί τρόποι ΗΜ κύματος σε ορθογώνια κοιλότητα.

1.11 Στοιχειώδης αριθμός κανονικών τρόπων ΗΜ πεδίου ανά στοιχειώδες διάστημα συχνότητας, g(ν) = dN/dν.
1.11.1 1η περίπτωση: Περιοδικές Συνοριακές Συνθήκες.
1.11.2 2η περίπτωση: Σε ορθογώνια κοιλότητα.

1.12 Απόδειξη του κλασικού νόμου Rayleigh-Jeans από το θεώρημα ισοκατανομής ενέργειας και το g(ν) = dN/dν. ῾῾Υπεριώδης καταστροφή᾿᾿.

1.13 Απόδειξη του νόμου Planck.

1.14 Απόδειξη νόμου μετατοπίσεως Wien.

1.15 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.

1.16 Αναφορές 1ου Κεφαλαίου.
Technical Editors: Lampropoulos, Konstantinos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2105
Bibliographic Reference: Simserides, C. (2015). Εισαγωγή στην κβαντική φύση του φωτός [Chapter]. In Simserides, C. 2015. QUANTUM OPTICS AND LASERS [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/2105
Language: Greek
Is Part of: QUANTUM OPTICS AND LASERS
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions