DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Χημεία
Υπότιτλος: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Συγγραφείς:Σπηλιόπουλος, Ιωακείμ
Βάκρος, Ιωάννης
Ξαπλαντέρη, Μαρία
Κριτικός Αναγνώστης: Σαρηγιάννης, Ιωάννης
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
ΟΞΕΙΔΩΑΝΑΓΩΓΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΟΜΟΛΟΓΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
ΛΙΠΙΔΙΑ
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Το βιβλίο περιγραφεί βασικές αρχές Γενικής Χημείας, Οργανικής και Βιολογικής Χημείας που είναι απαραίτητες για τις Γεωργικές Επιστήμες.
Όλες οι βασικές έννοιες παρατίθενται με τρόπο απλό και κατανοητό χωρίς να εισέρχεται σε λεπτομέρειες καθώς απευθύνεται σε σπουδαστές Γεωπονικών Επιστημών Τεχνολογικών Ιδρυμάτων για τους οποίους η γνώση βασικών αρχών Χημείας είναι απαραίτητη.
Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου συνοδεύεται από πολλά παραδείγματα που διευκολύνουν την κατανόηση των εννοιών καθώς και ασκήσεις (κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής κ.ά.) που αποσκοπούν να αυτοαξιολογήσει ο αναγνώστης τον βαθμό κατανόηση της θεωρίας.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου που αποτελείται από έντεκα αυτοτελή κεφάλαια (κεφάλαια 1-11) παρατίθενται στοιχεία Γενικής Χημείας, όπως δομή του ατόμου, Περιοδικός Πίνακας, διαλύματα, κολλοειδή, οξέα βάσεις άλατα, pH οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, χημική ισορροπία. Στο τέλος του πρώτου μέρους, στο 11ο κεφάλαιο, περιγράφονται επιλεγμένες ανόργανες ενώσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Γεωργικές Επιστήμες.

Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται αρχές Οργανικής Χημείας. Αποτελείται από οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους (12ο κεφάλαιο) περιγράφονται βασικά χαρακτηριστικά των οργανικών ενώσεων ώστε ο αναγνώστης σταδιακά να εξοικειωθεί με τις οργανικές ενώσεις. Στα επόμενα κεφάλαια (13ο-19ο) περιγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι φυσικές και χημικές ιδιότητες των κυριότερων ομόλογων σειρών (υδρογονάνθρακες, αλκοόλες, φαινόλες, αλδεΰδες, κετόνες, καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους, αμίνες).

Το τρίτο μέρος του βιβλίου, κεφάλαια 20-24, αναφέρονται στα κυριότερα βιολογικά μόρια (υδατάνθρακες, λιπίδια και πρωτεΐνες) και περιγράφονται οι βασικές χημικές ιδιότητές τους. Στο 23ο κεφάλαιο περιγράφονται τα ένζυμα και οι βασικές αρχές της λειτουργίας.Το τελευταίο κεφάλαιο του τρίτου μέρους (κεφάλαιο 24ο) περιγράφει συνοπτικά τις μεταβολικές οδούς που συμβαίνουν στους οργανισμούς και τις διεργασίες παραγωγής ενέργειας στους οργανισμούς.
Πίνακας Περιεχομένων: 
1. Άτομα Ιόντα Μόρια
2. Δημιουργία Μορίων: ο Χημικός Δεσμός
3. Ονοματολογία Ανόργανων Χημικών Ενώσεων
4. Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια, Υγρά και Στερεά
5. Διαλύματα
6. Οξέα Βάσεις Άλατα
7. Κολλοειδή
8. Χημικές Αντιδράσεις
9. Αντιδράσεις σε διαλύματα
10.Βασικές αρχές οξειδοαναγωγής
11.Χημεία μερικών στοιχείων και ενώσεων
12. Γενική θεώρηση οργανικών ενώσεων
13. Κορεσμένοι υδρογονάνθρακες
14. Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες
15. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες
16. Αλκοόλες Φαινόλες Αιθέρες
17. Αλδεΰδες Κετόνες
18. Καρβοξυλικά οξέα και εστέρες καρβοξυλικών οξέων
19. Αμίνες
20. Υδατάνθρακες
21. Λιπίδια
22. Πρωτεΐνες
23. Ένζυμα
24. Μεταβολισμός- Παραγωγή ενέργειας
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Σύγγραμμα
URI: http://hdl.handle.net/11419/917
ISBN: 978-960-603-063-5
ID Ευδόξου: 320072
Βιβλιογραφική Αναφορά:Σπηλιόπουλος, Ι., Βάκρος, Ι., Ξαπλαντέρη, Μ., 2015. Χημεία. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/917
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελείται από: 1. Άτομα Ιόντα Μόρια
2. Ο Χημικός Δεσμός
3. Ονοματολογία Ανόργανων Χημικών Ενώσεων
4. Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια, Υγρά και Στερεά
5. Διαλύματα
6. Οξέα Βάσεις Άλατα
7. Κολλοειδή
8. Χημικές Αντιδράσεις
9. Αντιδράσεις σε διαλύματα
10. Βασικές αρχές οξειδοαναγωγής
11. Χημεία μερικών στοιχείων και ενώσεων
12. Γενική θεώρηση οργανικών ενώσεων
13. Αλκάνια
14. Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες
15. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες
16. Αλκοόλες Φαινόλες Αιθέρες
17. Αλδεΰδες Κετόνες
18. Καρβοξυλικά οξέα και εστέρες καρβοξυλικών οξέων
19. Αμίνες
20. Υδατάνθρακες
21. Λιπίδια
22. Πρωτεΐνες
23. Ένζυμα
24. Μεταβολισμός- Παραγωγή ενέργειας
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Σχετικά Μαθήματα: 
1. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ [ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ]
2. ΧΗΜΕΙΑ [ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ]
Γλωσσική Επιμέλεια: Καλλιάρας, Δημήτρης
Τεχνική Επεξεργασία: Παπαβασιλείου, Σπυρίδων
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Γεωπονικές Επιστήμες

Thumbnail

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF37,71 MB-KατεβάστεΔείτε
Electronic Publication42,2 MB-KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA