Το πλήρες κείμενο του συγγράμματος, στο μορφότυπο PDF (τελευταία ενημέρωση: 15-03-2017)Adobe PDF (8.13 MB)
Το πλήρες κείμενο του συγγράμματος, στο μορφότυπο EPUB3 (τελευταία ενημέρωση: 15-03-2017)EPUB (4.15 MB)
Download
Το πλήρες κείμενο του συγγράμματος, στο μορφότυπο HTML5 (τελευταία ενημέρωση: 15-03-2017)ZIP (6.95 MB)
Download
Table of Contents - Adobe PDF (104.87 kB)
Brochure
Download
User comments
Title Details:
Introduction to Electronics
Authors: Liaperdos, Ioannis
Reviewer: Arapogianni, Angeliki
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ANALOG ELECTRONICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTRONIC PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ELECTRONIC CIRCUITS - AMPLIFIERS, FILTERS
Keywords:
Electronics
Analog Electronics
Electronic Circuits
Description:
Abstract:
Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στα Τμήματα των οποίων η Ηλεκτρονική διδάσκεται ως μάθημα "κορμού". Δεδομένου του διαφορετικού γνωστικού υποβάθρου των σπουδαστών, το σύγγραμμα επιχειρεί στο πρώτο κεφάλαιο να εφοδιάσει τον αναγνώστη του με όλες τις εισαγωγικές γνώσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση του περιεχομένου των κεφαλαίων που ακολουθούν. Παρουσιάζονται κατά τρόπο προοδευτικό οι βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των θεμελιωδών ηλεκτρονικών διατάξεων και παρατίθενται οι κυριότερες εφαρμογές τους. Ειδικότερα, παρατίθενται και αναλύονται εφαρμογές των διόδων (στην ανόρθωση, εξομάλυνση και σταθεροποίηση εναλλασσόμενων τάσεων), κυκλώματα ενισχυτών με διπολικά τρανζίστορ και MOSFET, εφαρμογές των τελεστικών ενισχυτών, και απλές τοπολογίες φίλτρων και αρμονικών ταλαντωτών. Παρόλο που το σύγγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στη μελέτη αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, επιχειρείται επιπλέον η εισαγωγή του αναγνώστη στη μεθοδολογία σχεδίασης ψηφιακών λογικών κυκλωμάτων, η οποία παρατίθεται σε εξειδικευμένο κεφάλαιο.
Technical Editors: Theofanous, Georgios
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 24-09-2015
Item Details:
ISBN 978-618-82124-8-0
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
DOI http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-873
Handle http://hdl.handle.net/11419/50
Bibliographic Reference: Liaperdos, I. (2015). Introduction to Electronics [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-873
Language: Greek
Greek
Consists of:
1. Εισαγωγικές Γνώσεις (Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική)
2. Επαφή Ρ-Ν, Δίοδοι
3. Διπολικά Τρανζίστορ
4. Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου - Mosfet
5. Ψηφιακά Λογικά Κυκλώματα
6. Ενισχυτές
7. Φίλτρα
8. Ταλαντωτές
Number of pages 343
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions
User comments
There are no published comments available!