Το κείμενο του πρώτου κεφαλαίου του συγγράμματος, στο μορφότυπο PDFAdobe PDF (1.6 MB)
Το κείμενο του πρώτου κεφαλαίου του συγγράμματος, στο μορφότυπο EPUB3EPUB (2.45 MB)
Download
Title Details:
Εισαγωγικές Γνώσεις (Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική)
Authors: Liaperdos, Ioannis
Reviewer: Arapogianni, Angeliki
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ANALOG ELECTRONICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTRONIC PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ELECTRONIC CIRCUITS - AMPLIFIERS, FILTERS
Keywords:
Electronics
Analog Electronics
Electronic Circuits
Description:
Abstract:
Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται οι βασικές γνώσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την εμπέδωση της ύλης των κεφαλαίων που ακολουθούν. Περιγράφονται συνοπτικά οι έννοιες της αγωγιμότητας και του ηλεκτρικού ρεύματος, οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, και παρουσιάζονται εργαλεία τα οποία χρησιμεύουν στη μελέτη τους. Προηγείται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της ηλεκτρονικής, κυρίως κατά τον τελευταίο αιώνα.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/51
Bibliographic Reference: Liaperdos, I. (2015). Εισαγωγικές Γνώσεις (Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική) [Chapter]. In Liaperdos, I. 2015. Introduction to Electronics [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 1. http://hdl.handle.net/11419/51
Language: Greek
Consists of: 1. Voltage divider
2. Voltage source internal resistance
3. Bode diagrams
Is Part of: Introduction to Electronics
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions