Το κείμενο του δεύτερου κεφαλαίου του συγγράμματος, στο μορφότυπο PDFAdobe PDF (1.44 MB)
Το κείμενο του δεύτερου κεφαλαίου του συγγράμματος, στο μορφότυπο EPUB3EPUB (1.74 MB)
Download
Title Details:
Επαφή Ρ-Ν, Δίοδοι
Authors: Liaperdos, Ioannis
Reviewer: Arapogianni, Angeliki
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ANALOG ELECTRONICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTRONIC PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ELECTRONIC CIRCUITS - AMPLIFIERS, FILTERS
Keywords:
Electronics
Analog Electronics
Electronic Circuits
Description:
Abstract:
Στο κεφάλαιο αυτό εισάγονται οι έννοιες του ενδογενούς (intrinsic) και του εξωγενούς (extrinsic) ημιαγωγού και παρουσιάζεται η συμπεριφορά της επαφής p-n, η πρακτική υλοποίηση της οποίας αντιστοιχεί στη δίοδο ημιαγωγού. Στη συνέχεια παρατίθενται οι πιο χαρακτηριστικοί τύποι διόδων και αναλύονται οι συνηθέστερες εφαρμογές τους, με έμφαση στην ανόρθωση και τη σταθεροποίηση εναλλασσόμενων τάσεων.
Type: Chapter
Creation Date: 24-09-2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/52
Bibliographic Reference: Liaperdos, I. (2015). Επαφή Ρ-Ν, Δίοδοι [Chapter]. In Liaperdos, I. 2015. Introduction to Electronics [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/52
Language: Greek
Consists of: 1. Half-wave rectified voltage smoothing
2. Voltage regulation with a Zener diode
3. Seven-segment display
4. Voltage clipping circuit with Zener diodes
Is Part of: Introduction to Electronics
Number of pages 53
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions