Το κείμενο του πέμπτου κεφαλαίου του συγγράμματος, στο μορφότυπο EPUB3EPUB (1.65 MB)
Download
Το κείμενο του πέμπτου κεφαλαίου του συγγράμματος, στο μορφότυπο PDFAdobe PDF (1.28 MB)
Title Details:
Digital Logic Circuits
Authors: Liaperdos, Ioannis
Reviewer: Arapogianni, Angeliki
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > > >
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTRONIC PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > > >
Description:
Abstract:
Digital Logic Circuits
Technical Editors: Theofanous, George
Type: Chapter
Creation Date: 24-09-2015
Item Details:
License: Attribution – NonCommercial – NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
Handle http://hdl.handle.net/11419/55
Bibliographic Reference: Liaperdos, I. (2015). Digital Logic Circuits [Chapter]. In Liaperdos, I. 2015. Introduction to Electronics [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/55
Language: Greek
Consists of: 1. Switching algebra
2. Inverter transfer characteristic
Is Part of: Introduction to Electronics
Number of pages 45
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions