Το κείμενο του τέταρτου κεφαλαίου του συγγράμματος, στο μορφότυπο PDFAdobe PDF (1.17 MB)
Το κείμενο του τέταρτου κεφαλαίου του συγγράμματος, στο μορφότυπο EPUB3EPUB (1.71 MB)
Download
Title Details:
Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου - Mosfet
Authors: Liaperdos, Ioannis
Reviewer: Arapogianni, Angeliki
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ANALOG ELECTRONICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTRONIC PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ELECTRONIC CIRCUITS - AMPLIFIERS, FILTERS
Keywords:
Electronics
Analog Electronics
Electronic Circuits
Description:
Abstract:
Η μελέτη των τρανζίστορ επίδρασης πεδίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αυτά αποτελούν βασικές δομικές μονάδες για την κατασκευή αναλογικών και ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, κυρίως εξαιτίας των μικρών τους διαστάσεων και της χαμηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ισχύος. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι αρχές λειτουργίας των τρανζίστορ επίδρασης πεδίου και οι κυριότεροι τύποι τους, με τη μελέτη να εστιάζεται στα MOSFETs των οποίων περιγράφονται, επιπλέον, οι περιοχές λειτουργίας, μέθοδοι πόλωσης καθώς και χαρακτηριστικές εφαρμογές τους.
Type: Chapter
Creation Date: 24-09-2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/54
Bibliographic Reference: Liaperdos, I. (2015). Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου - Mosfet [Chapter]. In Liaperdos, I. 2015. Introduction to Electronics [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/54
Language: Greek
Consists of: 1. JFET principle of operation
2. MOSFET I-V curves
3. Source follower
Is Part of: Introduction to Electronics
Number of pages 39
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions