Τελευταία ενημέρωση: 27-08-2017Adobe PDF (8.81 MB)
Τελευταία ενημέρωση: 27-08-2017EPUB (26 MB)
Download
Table of Contents - Adobe PDF (249.19 kB)
Brochure
Download
User comments
Title Details:
Νεοελληνική γραμματεία 1670-1830
Other Titles: ΙΔΕΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ
Authors: Athini, Anastasia
Xourias, Ioannis
Reviewer: Tampaki, Anna
Subject: HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY > LITERATURE
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY
Keywords:
Greek Enlightenment
Modern Greek Literature
Philology
Prose Fiction
Poetry
Translated Literature
Language Controversy
Rhetorics
Translations
Criticism
Greek Book
Greek Press
Greek Schools
Fanariots
Greek Diaspora
Description:
Abstract:
Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται ή μελετούν θέματα της παλαιότερης νεοελληνικής γραμματείας ή ενδιαφέρονται για μια συγκριτολογική θεώρηση της ελληνικής με τις ευρωπαϊκές γραμματείες. Προσφέρει μια ιστορικο-γραμματολογική παρουσίαση της νεοελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής, πρωτότυπης και μεταφρασμένης, από την επαύριο της πτώσης του Χάνδακα (1670) ως την ίδρυση του ελληνικού κράτους (1830) μέσα στα ιστορικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα. Ιδιαίτερη έκταση παραχωρείται στο κίνημα του Διαφωτισμού, στους βασικούς εκπροσώπους του (Βολταίρος, Ρουσώ, Μερσιέ κ.ά.) και στην επιρροή τους στη διαμόρφωση της νεοελληνικής λογοτεχνίας και σκέψης (Βούλγαρης, Μοισιόδαξ, Καταρτζής, Κοραής κ.α.). Η γραμματειακή παραγωγή μελετάται σε ιδιαίτερες ενότητες σύμφωνα με την ειδολογική ένταξη του υλικού: ποίηση, πεζογραφία, θέατρο, εφημερίδες και φιλολογικά περιοδικά κτλ. Συνεξετάζονται οι αναδυόμενες αισθητικές και ποιητολογικές θεωρίες και παρουσιάζονται συνοπτικά οι φάσεις του γλωσσικού ζητήματος. Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από τη σχετική βιβλιογραφία. Το συμβατικά αναφερόμενο στην παρούσα υποβαλλόμενη πρόταση ως κεφάλαιο 10 (έκτασης 50 περίπου σελίδων) αποτελεί ανθολόγιο λογοτεχνικών και άλλων κειμένων και συνιστά αναπόσπαστο μέρος της γραμματολογικής προσέγγισης. Το κάθε ανθολογούμενο κείμενο (συνήθως απόσπασμα από την πρώτη ή μεταγενέστερη έκδοση) μεταγράφεται σε μονοτονικό σύστημα με σιωπηλή απλοποίηση της ορθογραφίας και συνοδεύεται από γλωσσάρι (σε υποσελίδιες σημειώσεις). Προτάσσεται σύντομο εισαγωγικό σημείωμα για το κάθε κείμενο (και περίληψη της υπόθεσης για τα εκτενέστερα κείμενα). Επιτάσσεται ευρετήριο κυρίων ονομάτων και βασικών εννοιών.
Linguistic Editors: Apostoli, Persia
Technical Editors: Angelakos, Ioannis
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-281-3
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
DOI http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-670
Handle http://hdl.handle.net/11419/3325
Bibliographic Reference: Athini, A., & Xourias, I. (2015). Νεοελληνική γραμματεία 1670-1830 [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-670
Language: Greek
Consists of:
1. Ο ελληνισμός από την πτώση του Χάνδακα ως την ίδρυση του ελληνικού κράτους (1670-1830): το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο
2. Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός (αρχές 18ου αιώνα-1830): χαρακτηριστικά, φάσεις και βασικοί εκπρόσωποι
3. Το γλωσσικό ζήτημα 1760-1824
4. Εκπαίδευση, βιβλίο, τυπογραφεία
5. Γραμματειακά είδη: η ποίηση
6. Γραμματειακά είδη: η πεζογραφία
7. Γραμματειακά είδη: το θέατρο
8. Ο ελληνικός Τύπος: εφημερίδες και περιοδικά
9. Γραμματειακά είδη: η ρητορική
10. Η κωδικοποίηση της λογοτεχνίας: λογοτεχνική θεωρία και κριτική
Number of pages 200
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions
User comments
There are no published comments available!